Objecten

Inhoud

Objecten importeren

Objecten kunnen handmatig aangemaakt worden, maar kunnen ook via een import aan een Gappless project toegevoegd worden. Dit is met name handig als u te maken hebt met grote aantallen objecten, een bestaande objectenboom aan een project wilt toevoegen of als u data vanuit een extern systeem wilt toevoegen aan objecten. Het importbestand is in Excel formaat (.xlsx). Zowel de inhoud als de (boom)structuur kunnen met dit bestand gedefinieerd worden.

Om objecten te kunnen importeren voert u de volgende stappen uit:

  1. Download het Objecten importbestand.
  2. Voer de objectgegevens in volgens de kolommen in het bestand (zie het kopje Importbestand voor een toelichting).
  3. Controleer de inhoud op juistheid door o.a. de validaties na te lopen.
  4. Controleer of er geen lege rijen in het importbestand staan.
  5. Sla het importbestand op.

Het Objecten importbestand kunt u mailen naar support .
Geef hierbij aan om welk project het gaat. Wij zorgen ervoor dat het bestand geïmporteerd wordt.

Controleer het bestand altijd goed voordat u het opstuurt. Wij controleren het importbestand intern ook, maar wij hebben geen zicht op de juistheid van de data en eventuele veranderingen. Een import blijft daarom uw eigen verantwoordelijkheid.

Importbestand

Het importbestand bestaat uit verschillende kolommen die gevuld kunnen worden met objectgegevens. In onderstaande tabel kunt u zien welke kolommen dit zijn.

Kolom Inhoud Verplicht Omschrijving
A Projectnaam Nee Vul hier de naam in van het project waar u het object in wilt importeren.
B Objectnaam Ja Vul hier de naam in van het object.
C Objectstatus Ja Vul hier de initiële status in van het object. U hebt de keuze uit: Nieuw, Definitief en Inactief.
D Objectcode Ja Vul hier de objectcode in van het object. Deze code dient uniek te zijn voor het object.
E Objectreferentie Nee Vul hier een eigen referentie in naar het object.
F Object ID Nee Vul hier een ID in die u wilt meegeven aan het object. Dit kunnen cijfers, letters of een combinatie hiervan zijn. Dit ID vindt u terug in het veld Klant Object ID in het webportaal.
G NEN-code Nee Vul hier de NEN-code in van het object.
H NEN-omschrijving Nee Vul hier de NEN-omschrijving in van het object.
I OTL-code Nee Vul hier de OTL-code in van het object.
J OTL-omschrijving Nee Vul hier de OTL-omschrijving in van het object.
K Realisatiejaar Nee Vul hier het realisatiejaar in van het object.
L Omschrijving Ja Vul hier een korte omschrijving in van het object.
M Opmerking Nee Vul hier een additionele opmerking in m.b.t. het object.
N Algemene objectgegevens Nee Vul hier algemene info in over het object.
O Extern ID Ja Vul deze met dezelfde waarde als Objectcode. Dit ID wordt gebruikt om te communiceren met externe systemen.
P Extern ID Moeder Nee Deze kolom wordt gebruikt om structuur te duiden. Vul hier het Extern ID in van het bovenliggende object.
Q Extern ID type Ja Standaard dient deze gevuld te worden met GAPPLESS. Neem contact op met support als u een ander ID wilt gebruiken.
X Objectcode uit export Nee Deze kolom gebruikt u alleen als u een bestaande objectenboom wilt updaten. Maak een export* van de objecten in het betreffende Gappless project en kopieer de Objectcode van de objecten naar deze kolom.

Een export* van de objectenboom maakt u als volgt:

  1. Open het project waarvan u de objectenboom wilt downloaden.
  2. Klik in het menu op Voorbereiding en vervolgens op Objecten.
  3. Klik op Tabeloverzicht.
  4. Klik op Naar Excel exporteren.

Validaties

Om u te helpen met het correct vullen van het importbestand hebben we een aantal validaties toegevoegd aan het bestand. Deze worden hieronder toegelicht.

Kolom Check Omschrijving Validatie
R P:O Deze functie checkt of de waarde ingevuld in kolom P voorkomt in kolom O. Als er geen waarde in kolom P is ingevuld, dan zal er Geen parent komen te staan. Indien #N/B wordt getoond, dan is de waarde in kolom P niet te vinden in kolom O. Als dit niet aangepast wordt, dan zal het object op hoofdniveau van de boom geplaatst worden.
S D:O Deze functie checkt of de Objectcode in kolom D identiek is aan het Extern ID in kolom O. Indien ONWAAR, dan zult u bij een volgende import problemen krijgen met het updaten van de objecten.
T D:D Deze functie checkt of de Objectcode in kolom D uniek is. Indien ONWAAR, dan zijn de ingevoerde waardes niet uniek en zal de import falen.
U X:D Deze functie checkt of de Objectcode in kolom X ook aanwezig is in kolom D. Indien #N/B wordt getoond, dan is de waarde in kolom X niet te vinden in kolom D. Als dit niet aangepast wordt, dan zal het bestaande object niet geüpdatet worden en op hoofdniveau van de boom geplaatst worden.

Belangrijk om te weten