Grids

Inhoud

Algemeen

Voorbeeld grid

Verreweg de meeste data in het webportaal wordt weergegeven in grids. De grids die gebruikt worden geven de informatie overzichtelijk weer en ze zijn flexibel. Dat wil zeggen dat ze op verschillende manieren gemanipuleerd kunnen worden, zodat u snel en eenvoudig een duidelijk overzicht creëert van de door u gewenste informatie in een lijst. Vervolgens kunt u op basis daarvan selecties maken en acties uitvoeren. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden van een grid getoond.

Mogelijkheden

Zoeken

Boven elke grid bevindt zich een Zoekveld. Hierin kan vrije tekst ingevuld worden. Dit kunnen cijfers, letters en tekens zijn. U kunt meerdere zoektermen gebruiken door elke keer een spatie te plaatsen tussen twee zoektermen. Het grid wordt automatisch gefilterd op de rijen die voldoen aan de zoekterm(en) die u ingevuld heeft.

Filteren

Op elke kolom in een grid kan een filter toegepast worden. Door het filter van een of meerdere kolommen te gebruiken, verfijnt u uw zoekopdracht door enkel op de geselecteerde kolom(men) te zoeken. Om het filter van een kolom te gebruiken klikt u op , selecteert u een filteroptie en vult u de term in op basis waarvan de filtering moet plaatsvinden. De filtering wordt automatisch toegepast.
Als een filter actief is, dan is het icoontje hiervan zwart. De icoontjes van filters die niet gebruikt worden zijn grijs.

Sorteren

De gegevens in elke kolom zijn ook te sorteren. Door deze functie te gebruiken kunnen items, al dan niet gecombineerd met de zoek- en filterfunctie, nog makkelijker gevonden worden. Om de items in een kolom te sorteren klikt u op de pijltjes links van de titel van de kolom.

Verplaatsen

De volgorde van de kolommen kunt u aanpassen door kolommen te verplaatsen. Om een kolom te verplaatsen klikt u op een kolom, houdt u de muisknop ingedrukt en sleept u de kolom naar de plek waar u de kolom getoond wilt hebben. Daar laat u de muisknop weer los.
LET OP! De verplaatsing wordt ongedaan gemaakt wanneer u het grid verlaat.

Paginering

In de grids wordt gebruik gemaakt van paginering om hele lange lijsten met data overzichtelijk te houden. Dit is zo ingesteld dat er maximaal 100 items per pagina getoond worden. De paginering vindt u rechts onder een grid. Met de pijltjes kunt u door de verschillende pagina’s bladeren, maar u kunt ook in één keer naar de eerste of de laatste pagina gaan.
Het zoeken en het filteren wordt toegepast op alle items in een grid en wordt door de paginering niet beperkt tot slechts de items op de pagina waar u zich bevindt.

Exporteren

Als de knop Naar Excel exporteren getoond wordt boven een grid, dan kunt u de gehele lijst met items die getoond wordt in het grid exporteren naar Excel.