Locaties aanmaken

Inhoud

Locaties aanmaken

Stap 11 is het toevoegen van locaties aan een project. In de locatieboom van een project maakt u een decompositie van de locaties. De weergave is een boomstructuur welke handig is voor het opstellen van relaties tussen de locaties. Er kunnen verschillende niveaus aangebracht worden in de boom door het aanmaken van categorieën. Daarnaast worden de locaties in een tabeloverzicht weergegeven. Als er geen locaties zijn voor het project, dan kan deze stap vanzelfsprekend overgeslagen worden.

Een locatie aanmaken op hoofdniveau

 1. Open een project.
 2. Klik in het zijmenu onder Voorbereiding op Locaties.
 3. Klik op Nieuw in de tab Locatieboom.
 4. Selecteer een locatietype.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Vul in het detailoverzicht de velden in (velden met een * zijn verplicht).
 7. Klik op Opslaan.
 8. De locatie is aangemaakt en wordt getoond in de locatieboom op hoofdniveau.

Een categorie aanmaken

Naast het aanmaken van een locatie op hoofdniveau kan een locatie ook in een categorie aangemaakt worden. Met categorieën kunnen locaties die een bepaalde relatie met elkaar hebben bij elkaar gezet worden.

 1. Klik op Categorie in de tab Locatieboom.
 2. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Code en Omschrijving.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De categorie is aangemaakt en wordt getoond in de locatieboom op hoofdniveau.

Een subcategorie aanmaken

Aan een categorie kunnen naast locaties ook subcategorieën toegevoegd worden. Zo kunnen er meerdere niveaus van locaties aangebracht worden in de boom.

 1. Selecteer de categorie waar u een subcategorie aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Herhaal de stappen 2 en 3 van Een categorie aanmaken.
 4. De subcategorie is aangemaakt en wordt getoond in de locatieboom in de geselecteerde categorie.

Een (sub)categorie wijzigen in een locatie

Een (sub)categorie kan gewijzigd worden in een locatie.

 1. Selecteer de (sub)categorie die u wilt wijzigen in een locatie.
 2. Klik in het detailoverzicht op Wijzig in locatie.
 3. Selecteer een locatietype.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De categorie is nu omgezet naar een locatie.
 6. Klik in het detailoverzicht op Bewerken en vul de velden in (velden met een * zijn verplicht).
 7. Klik op Opslaan.

Zolang een categorie geen onderliggende items bevat kan hij gewijzigd worden.

Een locatie aanmaken in een (sub)categorie

 1. Selecteer de (sub)categorie waar u een locatie aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Selecteer een locatietype.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De locatie is aangemaakt en wordt getoond in de locatieboom in de geselecteerde categorie.
 6. Klik in het detailoverzicht op Bewerken en vul de velden in (velden met een * zijn verplicht).
 7. Klik op Opslaan.

Zet de status van een locatie op Actief om de locatie toe te voegen aan een of meerdere werkpakketten.

Een locatie of categorie bewerken

Locaties en categorieën kunnen bewerkt, verplaatst en verwijderd worden.

Bewerken

 1. Selecteer de locatie of de (sub)categorie waarvan u gegevens wilt bewerken.
 2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
 3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

 1. Plaats de cursor op in de regel van de locatie of (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
 2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste plek in de boom en laat de muisknop los.
 3. Het item is verplaatst.

Als een (sub)categorie onderliggende items bevat, dan zullen deze ook verplaatst worden.

(Sub)categorie inklappen en uitklappen

 1. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
 2. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

 1. Selecteer de locatie of (sub)categorie die u wilt verwijderen.
 2. Klik op in de regel van het item.
 3. Klik op Ja.
 4. Het item is verwijderd.
Een locatie kan verwijderd worden zolang het de status Concept heeft. Een (sub)categorie mag geen onderliggende items hebben.

Voor meer informatie over locaties gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Locaties.

Ga door naar de laatste stap van dit onderdeel Werkpakketten aanmaken.