Locaties aanmaken

Inhoud

Locatiecategorie aanmaken

 1. Ga naar projectniveau.
 2. Selecteer het project waar u locaties aan wilt toevoegen.
 3. Klik in het menu op Voorbereiding en vervolgens op Locaties.
 4. Klik op Nieuw.
 5. Vul de velden in en klik op Opslaan (velden met een * zijn verplicht).
 6. De locatiecategorie is aangemaakt en wordt op hoofdniveau van de locatieboom getoond.

Subcategorie aanmaken

 1. Selecteer de locatiecategorie waar u een categorie onder wilt plaatsen.
 2. Klik in de regel van deze categorie op .
 3. Vul de velden in en klik op Opslaan (velden met een * zijn verplicht).
 4. De subcategorie is aangemaakt en wordt schuin onder de bovenliggende categorie getoond in de boom.

Locatie aanmaken

 1. Ga naar projectniveau.
 2. Selecteer het project waar u locaties aan wilt toevoegen.
 3. Klik in het menu op Voorbereiding en vervolgens op Locaties.
 4. Klik op Nieuw om een locatie op hoofdniveau van de boom aan te maken of in de regel van een locatiecategorie op om een locatie in een categorie aan te maken.
 5. Vul de velden in en klik op Opslaan en locatie maken (velden met een * zijn verplicht).
 6. Selecteer in het nieuwe venster een locatietype.
 7. Klik op Opslaan.
 8. De locatie is aangemaakt en wordt getoond in de locatieboom met status Concept.
 9. Klik in het detailoverzicht van de locatie op Bewerken om de locatie te voorzien van informatie.
 10. Klik op Opslaan om de bewerking te voltooien.

Locatiecategorie wijzigen in een locatie

 1. Selecteer de categorie die u wilt wijzigen in een locatie.
 2. Klik in het detailoverzicht van de categorie op Wijzig in locatie.
 3. Selecteer in het nieuwe venster een locatietype.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De categorie is nu omgezet naar een locatie met status Concept.
 6. Klik in het detailoverzicht van de locatie op Bewerken om de locatie te voorzien van informatie.
 7. Klik op Opslaan om de bewerking te voltooien.
Een locatiecategorie kan alleen gewijzigd worden in een locatie als de categorie geen onderliggende items bevat.

Zet de status van een locatie op Actief om de locatie toe te voegen aan een of meerdere werkpakketten.

Bewerken

 1. Selecteer de locatie of de (sub)categorie waarvan u de gegevens wilt bewerken.
 2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
 3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

 1. Plaats de cursor op in de regel van de locatie of de (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
 2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste plek in de boom en laat de muisknop los.
 3. Het item is verplaatst.

Als een (sub)categorie onderliggende items bevat, dan zullen deze ook verplaatst worden.

(Sub)categorie inklappen en uitklappen

 1. Klik in de regel van een (sub)categorie op om deze uit te klappen.
 2. Klik in de regel van een (sub)categorie op om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de (sub)categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de (sub)categorie leeg.

Verwijderen

 1. Selecteer de te verwijderen locatie of (sub)categorie.
 2. Klik in de regel van het item op .
 3. Klik op Ja om te bevestigen.
 4. Het item is nu verwijderd.
Een locatie kan verwijderd worden zolang deze de status Concept heeft. 
Een (sub)categorie kan verwijderd worden zolang deze geen onderliggende items bevat.

Voor meer informatie gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Locaties.