Boomstructuren

Inhoud

Algemeen

Boomstructuur voorbeeld

In het webportaal worden activiteiten, objecten, locaties en werkpakketten aangemaakt en beheerd in een boom. Een boom geeft de mogelijkheid om een bepaalde structuur aan te brengen doordat genoemde items zowel op hoofdniveau als op onderliggende niveaus aangemaakt kunnen worden. Onderliggende niveaus worden gecreëerd met behulp van categorieën. Op deze manier kunnen items op een overzichtelijke manier gecategoriseerd worden. Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om structuur aan te brengen in een boom.

Mogelijkheden

Toevoegen

Onderstaande tabel geeft weer waar categorieën en items toegevoegd kunnen worden in een boom.

Item Op hoofdniveau In een categorie Onder een activiteit, locatie, werkpakket Onder een object
Categorie Ja Ja Nee x
Activiteit Ja Ja Nee x
Object Ja x x Ja
Locatie Ja Ja Nee x
Werkpakket Ja Ja Nee x

Wat uit de tabel opgemaakt kan worden is dat alle items altijd aangemaakt kunnen worden op hoofdniveau en in een categorie. Onderliggende niveaus kunnen gecreëerd worden door het aanmaken van een categorie in een andere categorie. Wat niet kan is het aanmaken van een item onder een ander item (m.u.v. categorie). Een activiteit kan bijvoorbeeld niet onder een andere activiteit aangemaakt worden. De activiteit is in deze het diepste niveau in een boom.

Voor objecten geldt echter een uitzondering:

  1. In de objectenboom kunnen geen categorieën aangemaakt worden. Er kunnen alleen objecten aangemaakt worden.
  2. Een object kan altijd onder een ander object aangemaakt worden. Hierbij is dan sprake van hoofdobjecten en subobjecten of onderliggende objecten.

In de artikelenserie Aan de slag kunt u lezen hoe categorieën en de verschillende items aangemaakt kunnen worden. Objectenbomen kunnen ook via een Excel-bestand geïmporteerd worden.

Verplaatsen

Een boomstructuur kan aangepast worden doordat categorieën en items verplaatst kunnen worden. Om een categorie of item te verplaatsen klikt u op in de regel van de categorie/het item en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u de categorie/het item naar de gewenste locatie in de boom sleept. Vervolgens laat u de muisknop weer los. De categorie of het item is nu verplaatst. Een categorie wordt verplaatst inclusief de onderliggende items.

In- en uitklappen

Categorieën kunnen in- en uitgeklapt worden voor een beter overzicht. Dit doet u als volgt:

  1. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
  2. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Standaard zijn alle categorieën ingeklapt.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

Categorieën en losse items kunnen verwijderd worden uit de boom. U verwijdert een categorie of item door op te klikken in de regel van de categorie of het item. Er gelden een paar voorwaarden voor het verwijderen:

Zoeken

Als een boom niet heel veel items bevat, dan is het relatief makkelijk om een bepaald item te vinden. Zoeken wordt moeilijker als een boom uit vele, misschien wel duizenden, items bestaat. Om in dit geval toch snel een item te kunnen vinden, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden in de tab Tabeloverzicht die naast een boom getoond wordt.

In het volgende artikel Tabeloverzichten kunt u lezen wat deze mogelijkheden zijn.