Boomstructuren

Inhoud

Algemeen

Boomstructuur voorbeeld

In het webportaal worden activiteiten, objecten, locaties en werkpakketten aangemaakt en beheerd in een boomstructuur.
Een boomstructuur maakt het makkelijk om alle items in een boom op een overzichtelijke manier te kunnen categoriseren en om een bepaalde structuur op te tuigen die past bij uw werkwijze.

Mogelijkheden

Toevoegen

Items kunnen op verschillende niveaus toegevoegd worden, zoals het hoofdniveau van een boom en categorieën die dieper liggen. Onderstaande tabel geeft weer waar items in een boom aangemaakt kunnen worden.

Item Op hoofdniveau In een categorie Onder een activiteit, locatie, werkpakket Onder een object
Categorie Ja Ja Nee X
Activiteit Ja Ja Nee X
Object Ja X X Ja
Locatie Ja Ja Nee X
Werkpakket Ja Ja Nee X

Wat onder andere uit de tabel opgemaakt kan worden is dat een categorie altijd aangemaakt kan worden in een andere categorie. Hetzelfde geldt voor de andere items; ook deze kunnen altijd aangemaakt worden in een categorie. Op deze manier kunnen dus dieperliggende niveaus gecreëerd worden. Wat niet kan is het aanmaken van een item onder een ander item. Een activiteit kan bijvoorbeeld niet onder een andere activiteit aangemaakt worden. De activiteit is in deze het diepste niveau.
Voor objecten geldt een uitzondering en deze is tweeledig:

  1. In de objectenboom kunnen geen categorieën aangemaakt worden. Er kunnen alleen objecten aangemaakt worden.
  2. Een object kan altijd onder een ander object aangemaakt worden. Hierbij is er dan sprake van hoofdobjecten en subobjecten of onderliggende objecten.

In de artikelenserie Aan de slag kunt u lezen hoe de verschillende items aangemaakt kunnen worden.

Verplaatsen

Een boomstructuur kan aangepast worden doordat u items kunt verplaatsen. Zowel categorieën inclusief onderliggende items als losse items kunnen verplaatst worden. Om een item te verplaatsen klikt u op het icoon in de regel van het item en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u het item naar de gewenste locatie in de boom sleept. Vervolgens laat u de muisknop weer los. De categorie of het item is nu verplaatst.

In- en uitklappen

Categorieën kunnen in- en uitgeklapt worden voor een beter overzicht. Dit doet u als volgt:

  1. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
  2. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Standaard zijn alle categorieën ingeklapt.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

Categorieën en losse items kunnen verwijderd worden uit de boom. U verwijdert een categorie of item door op te klikken in de regel van de categorie of het item. Er gelden een paar voorwaarden voor het verwijderen:

Zoeken

Als een boom relatief klein is, dan is het relatief makkelijk om een bepaald item te vinden om deze te bewerken bijvoorbeeld. Dit wordt een ander verhaal als een boom uit vele, misschien wel duizenden, items bestaat. Om in dit geval toch snel een item te kunnen vinden, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden in de tab Tabeloverzicht die naast een boom getoond wordt.

In het volgende artikel Tabeloverzichten kunt u lezen wat deze mogelijkheden zijn.