Configuratie

Inhoud

Configuratie-items

Bedrijfslogo

U ziet hier verschillende items, gerangschikt in tabs, die u voor uw (project)omgeving kunt configureren. Hieronder wordt beschreven wat deze items inhouden.

De meeste items worden 1-op-1 overgenomen als u een nieuw project aanmaakt. In het project kunt u deze aanpassen als dat gewenst is.

Voor meer informatie over het instellen van de configuratie-items gaat u naar het artikel Aan de slag > Bedrijfsniveau inrichten > Bedrijfsconfiguratie instellen.

Bedrijfslogo

U kunt uw Bedrijfslogo uploaden. Het bedrijfslogo zal in PDF en Word exports getoond worden als er geen exportlogo of projectlogo geüpload is.

Bevindingen

Bevindingen

Bevindingen kunnen toegewezen worden aan types, zoals Afwijking en Restpunt. Deze types kunnen hier aangemaakt worden.

Locatietypes

Locatietypes

Als u in uw projecten gebruik gaat maken van de locatieboom, dan kunt u hier de Locatietypes selecteren die u nodig heeft. Zorg dat de types die u gaat gebruiken op Actief staan en de rest op Inactief. Tijdens de opmaak van de locatieboom werkt u vervolgens alleen met de actieve locatietypes. De enige uitzondering hierop is het locatietype GPS.

Frequenties

Frequenties

In de tab Frequenties kunt u frequentiegroottes configureren.

Projectfasen

Projectfasen

In de tab Projectfasen configureert u de fasen waar uw projecten uit zullen bestaan. Bij het aanmaken of bewerken kunt u iedere keer kiezen uit vier Standaard projectfasen, namelijk Schets, Ontwerp/Engineer, Realisatie en Beheer & Onderhoud. Elke fase die u toevoegt dient u te voorzien van een Titel en een Afkorting.

Werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen

In Gappless kunt u gebruikers en projecten toewijzen aan een Werkmaatschappij. Deze werkmaatschappijen beheert u hier.

Integratie

Integratie

De projecten in Gappless kunnen gekoppeld worden aan externe systemen, zoals Relatics en Sharepoint. Hierdoor kan er data verstuurd worden vanuit Gappless naar een extern systeem en andersom. Als een project gekoppeld moet worden aan een extern systeem, dan kan er in Gappless voor dat project een Geheim aangemaakt worden in de tab Integratie. Met het aanmaken hiervan wordt een Integratie ID en een Sleutel (Client ID en Client Secret) gegenereerd. Deze worden gebruikt in het externe systeem, zodat er via Gappless Connect (de API) een koppeling tot stand gebracht kan worden.
Het aanmaken van een geheim kan ook in het project dat gekoppeld dient te worden. Het aangemaakte geheim wordt zowel op bedrijfsniveau als in het betreffende project getoond.

Bewerken

De Omschrijving en de Status van een geheim kunnen achteraf bewerkt worden. De status kan aangepast worden naar Actief of Inactief. Als u een geheim wilt bewerken, dan selecteert u deze en klikt u op Bewerken. Een geheim kan ook verwijderd worden. Klik dan op Verwijderen.

Deze tab is alleen zichtbaar als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van deze functionaliteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Rapportage-templates

Rapportage-templates

In de tab Rapportage-templates kunt u een template document voor uw gehele Gappless webomgeving selecteren. Deze templates worden beheerd op bedrijfsniveau. Als u hier een template selecteert, dan zullen alle PDF en Word exports die u in de projecten maakt van registraties gegenereerd worden volgens de opmaak van dit template.
LET OP! Als er ook een template geselecteerd is op een andere locatie, zoals een bedrijfsactiviteit, een project of een projectactiviteit, dan zullen registraties die daaraan gerelateerd zijn op basis van dat template geëxporteerd worden.

Deze tab is alleen zichtbaar als u over de module Rapportage-templates beschikt.

Voor meer informatie over de module Rapportage-templates gaat u naar het artikel Modules > Rapportage-templates.

Meldingen

Meldingen

In de tab Meldingen kunt u responseduren configureren. Een responseduur dient geselecteerd te worden tijdens het aanmaken van een melding in een project. Deze responseduur wordt automatisch opgeteld bij de startdatum van de melding en genereert automatisch een deadline. De responseduur is de tijd die de persoon, die de melding ontvangt, heeft om ter plaatse te zijn en actie te ondernemen.

Deze tab is alleen zichtbaar als u over de module Meldingen beschikt.

Voor meer informatie over Meldingen gaat u naar het artikel Modules > Meldingen.