Touchforms aanmaken

Inhoud

Touchforms aanmaken

De vorige stap omvatte het aanmaken van activiteiten in de bedrijfsactiviteitenboom. Nu kunnen er touchforms toegevoegd worden aan deze activiteiten. Dit is stap 4.

Een touchform toevoegen aan een bedrijfsactiviteit

Op bedrijfsniveau heeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren een touchform toe te voegen aan een activiteit.

Een nieuw touchform

Met deze optie maakt u een geheel nieuw touchform. U begint in een lege touchform editor.

 1. Klik in het zijmenu onder Activiteiten op Activiteiten.
 2. Selecteer de activiteit in de activiteitenboom waar u een touchform aan wilt toevoegen.
 3. Klik rechts in het detailoverzicht in de tab Actief op Nieuw.
 4. Klik op Nieuw touchform.
 5. De touchform editor wordt nu geopend.
 6. Voer een Titel in.
 7. Klik op Opslaan en sluiten.
 8. Het touchform is opgeslagen en heeft de status Concept.
 9. Ga door naar het kopje Een touchform opbouwen om groepen en vragen toe te voegen.

De onderstaande twee opties zijn van toepassing als er al touchforms aanwezig zijn in uw omgeving.

Op basis van een touchform uit de bedrijfsactiviteitenboom

Met deze optie kunt u een reeds bestaand touchform uit de bedrijfsactiviteitenboom toevoegen aan een activiteit. Dit is handig in het geval dat

 1. Volg de stappen 1 t/m 3 zoals hierboven vermeld.
 2. Klik op Bestaand touchform.
 3. Selecteer het touchform dat u als basis wilt gebruiken.
 4. Kies uit de volgende opties:
  • Klik op Opslaan om de selectie op te slaan en later te bewerken of om het touchform direct te publiceren zonder wijzigingen aan te brengen.
  • Klik op Opslaan en openen om de selectie op te slaan en direct te openen in de touchform editor waar u het touchform kunt bewerken.

Op basis van een touchform uit een project

Deze optie geeft u de mogelijkheid om een touchform dat in een bepaald project gemaakt is en gebruikt wordt toe te voegen aan een activiteit op bedrijfsniveau. Deze activiteit kan vervolgens weer toegevoegd worden aan andere projecten. Op deze manier kan een dergelijk touchform dus heel eenvoudig gebruikt worden in andere projecten.

 1. Volg de stappen 1 t/m 3 zoals hierboven vermeld.
 2. Klik op Touchform van projectniveau.
 3. Selecteer het project waaruit u het touchform wilt kopiëren (u kunt alleen touchforms kopiëren vanuit projecten waar u als Projectconfigurator lid van bent).
 4. Klik op Ok.
 5. Selecteer het touchform dat u als basis wilt gebruiken.
 6. Kies uit de volgende opties:
  • Klik op Opslaan om de selectie op te slaan en later te bewerken of om het touchform direct te publiceren zonder wijzigingen aan te brengen.
  • Klik op Opslaan en openen om de selectie op te slaan en direct te openen in de touchform editor waar u het touchform kunt bewerken.

Een touchform opbouwen

Het maken van een touchform doet u in de Touchform Editor. Met behulp van groepen en verschillende vraag- en antwoordtypes kunt u een touchform zo vormgeven dat de uitvoering van een activiteit goed geregistreerd kan worden.

Tip! Gebruik Voorbeeld in app tijdens de opmaak.

Groepen aanmaken

 1. Selecteer een touchform dat u wilt bewerken.
 2. Klik op Openen.
 3. De touchform editor wordt geopend.
 4. Klik op Nieuwe groep.
 5. Voer een Titel in voor de groep en klik op Opslaan en sluiten.
 6. De Groep is aangemaakt. (Herhaal stappen 4 en 5 om meerdere groepen aan te maken.)

Om de titel van een groep te bewerken, klikt u op de regel van de groep.

Vragen aanmaken

Voorbeeld: U wilt een enkele vraag toevoegen aan de 1e groep waarmee de buitentemperatuur ten tijde van de uitvoering van de activiteit vastgelegd wordt.

 1. Klik op de Titel van de groep en vervolgens op Nieuwe vraag of klik op op de regel van de groep.
 2. Voer de vraag in bij Titel. Bijvoorbeeld Wat is de buitentemperatuur?
 3. Selecteer een Antwoordtype:
  • U kunt kiezen voor de optie Nummer. Als een app-gebruiker op deze vraag tikt, dan verschijnt er een numpad waarop hij het antwoord kan intikken.
  • U kunt ook kiezen voor Multiple choice enkel antwoord. Hiermee geeft u een app-gebruiker verschillende keuzeantwoorden waarvan hij er slechts één kan kiezen.
 4. In dit geval kiezen we voor Multiple choice enkel antwoord.
 5. Kies of de vraag wel/niet Verplicht is.
 6. Klik bij Opties op Nieuw om een keuzeantwoord aan te maken.
 7. Voer een antwoord in bij Titel. Bijvoorbeeld -10 tot -5 graden.
 8. Voor ieder nieuw keuzeantwoord klikt u op Opslaan & nieuw antwoord.
 9. Als u klaar bent klikt u op Opslaan.
 10. Klik op Opslaan en sluiten.
 11. De vraag is aangemaakt.

Om een vraag te bewerken, klikt u op de regel van de vraag.

Bewerken

In de touchform editor worden verschillende knoppen weergegeven waarmee een touchform snel en eenvoudig opgebouwd kan worden:

Een touchform in gebruik nemen

 1. Zorg dat de status van de activiteit op Actief staat.
 2. Selecteer het touchform dat u in gebruik wilt nemen.
 3. Klik op Publiceer.
 4. Kies een Startdatum.
 5. Klik op Opslaan.
 6. De Publicatiestatus van het touchform staat nu op Actief en de Touchformstatus op Definitief.
 7. De activiteit met het onderliggende touchform kan nu toegevoegd worden aan projecten op projectniveau.

In een project voegt u de activiteit weer toe aan een of meerdere werkpakketten. Werkpakketten worden gesynchroniseerd met de mobiele app.

Voor meer informatie over het maken van touchforms gaat u naar het artikel Het webportaal > Bedrijfsniveau > Touchforms.

Ga door naar het volgende onderdeel Projectniveau inrichten.