Acties

Inhoud

Algemeen

Actiebalk voorbeeld

In de meeste schermen van het webportaal kunnen verschillende acties uitgevoerd worden. Dit kan op één en soms op meerdere items tegelijk. Of u een bepaalde actie kunt uitvoeren of niet hangt af van de rollen waar u als gebruiker van Gappless over beschikt. Hieronder wordt een kort overzicht getoond van de meest voorkomende acties.

Selecteren

Om een actie uit te kunnen voeren dient u eerst iets te selecteren, zoals een regel in een grid of een item in een boom (in dit artikel gebruiken we het woord item voor beide elementen). Er kan op verschillende manieren een selectie gemaakt worden.

Enkele selectie

Selecteer een item door erop te klikken. Het geselecteerde item wordt donkerblauw.

Selectie van een reeks

In de meeste grids kunt u een reeks van items selecteren. Dit doet u door op een item te klikken, vervolgens de Shift-toets ingedrukt te houden en op een ander item te klikken. Alle items ertussen zijn nu geselecteerd en zijn allemaal donkerblauw geworden.

Selectie van items die niet opeenvolgend zijn

In de meeste grids kunt u ook meerdere items selecteren die niet opeenvolgend zijn. Dit doet u door een item te selecteren en bij elk extra item dat u daarna selecteert de Ctrl-toets ingedrukt te houden (op een Mac is dat de Cmd-toets). De geselecteerde items worden donkerblauw.

Deselecteren

Wanneer u een selectie hebt gemaakt en u wilt een van de geselecteerde items deselecteren, houdt dan de Ctrl-toets ingedrukt (op een Mac is dat de Cmd-toets) en klik op het item. Het item is nu gedeselecteerd.

Actieknoppen

In de meeste schermen bevindt zich een regel met verschillende actieknoppen (zie plaatje). Welke knoppen er beschikbaar zijn is afhankelijk van het scherm waar u zich in bevindt en van de rollen waar u als gebruiker over beschikt. Sommige knoppen zijn standaard gedeactiveerd en kunnen pas gebruikt worden wanneer er een item geselecteerd is.

Nieuw

Deze knop wordt gebruikt om een nieuw item toe te voegen. Klik op Nieuw of Toevoegen om een nieuw item toe te voegen.

Openen

De meeste items kunnen geopend worden. Klik op een item om deze te selecteren en vervolgens op de knop Openen. Vaak kunt u ook op een item dubbelklikken om het te openen.

Bewerken

Om een item te bewerken selecteert u een item en klikt u op Bewerken. In sommige schermen is de knop onderin te vinden met een blauw kader eromheen. Een voorbeeld hiervan is het scherm Projectgegevens.

Verwijderen

Sommige items kunnen verwijderd worden. Klik op een item om deze te selecteren en klik dan op de knop Verwijderen. Wees hier voorzichtig mee, want weg is weg!

Activeer & Deactiveer

Bepaalde items kunnen (tijdelijk) ge(de)activeerd worden. Denk aan een projectlid of een object in een werkpakket.
Om een item te (de)activeren selecteert u het betreffende item. Wanneer het item op actief staat, dan klikt u op de knop Deactiveer. Indien het item gedeactiveerd is, dan klikt u op de knop Activeer.

Dupliceren

Als u de knop Dupliceer ziet staan, dan is het mogelijk om een item te dupliceren. Een werkpakket kan bijvoorbeeld gedupliceerd worden, maar ook een item in Planning. Selecteer het item en klik vervolgens op de knop Dupliceer.

Exporteer selectie

In verschillende schermen is er de mogelijkheid om PDF, Word en Excel exports te maken. Om hier gebruik van te maken, maakt u eerst uw selectie. Vervolgens klikt u op de knop Exporteer selectie die nu actief is geworden. Er verschijnt een nieuw venster met daarin de export opties. Nadat u uw keuze gemaakt heeft, zal de export in de achtergrond gestart worden. In Geëxporteerde bestanden kunt u de status van de export zien en kunt u de export downloaden zodra deze gereed is.

Naar Excel exporteren

Naast de knop Exporteer selectie kunt u ook exports maken met de knop Naar Excel exporteren. Wanneer u op deze knop klikt wordt enkel het overzicht of de lijst van items in een grid geëxporteerd. U hoeft niet eerst een selectie te maken.

Audit trail

U kunt de geschiedenis van een item bekijken door een item te selecteren en op Audit trail te klikken. In een pop-up wordt getoond wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd op het geselecteerde item.