Bedrijfsniveau

Inhoud

Algemeen

Het webportaal heeft een hiërarchische structuur en bestaat uit twee niveaus. Het bedrijfsniveau is het hoogste niveau met daaronder het projectniveau. Op bedrijfsniveau maakt u items aan, zoals gebruikers en activiteiten, die in alle projecten op projectniveau gebruikt kunnen worden. Ook kunt u op dit niveau projecten dupliceren. Daarnaast vindt u hier totaaloverzichten, zoals een overzicht van alle projecten die aangemaakt zijn op projectniveau. In de onderliggende artikelen worden de verschillende mogelijkheden die er op bedrijfsniveau zijn verder toegelicht.

Veranderen naar projectniveau

Naar projectniveau veranderen

Als u over de juiste bedrijfsrol beschikt, dan kunt u tussen de twee niveaus schakelen. Klik hiervoor op de menuknop ( ) rechtsboven in het scherm en vervolgens op Verander naar projectniveau. Linksboven in de oranje balk ziet u op welk niveau u zich bevindt.