Werkpakketten

Inhoud

Wat is een werkpakket?

Een werkpakket is een clustering van verschillende activiteiten (werkzaamheden). De activiteiten die toegevoegd worden aan een werkpakket kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn die uitgevoerd dienen te worden in een bepaalde fase van een project. Het werkpakket vertegenwoordigt in dit geval de fase. De activiteiten van alle werkpakketten vormen samen het totale project. Het doel van het gebruik van werkpakketten is om de uitvoering van alle werkzaamheden binnen een project op een efficiënte en gestructureerde manier plaats te laten vinden. Naast activiteiten kunnen er ook objecten, locaties en projectleden toegevoegd worden aan een werkpakket.

Werkpakkettenboom

Werkpakketten worden in Gappless op projectniveau aangemaakt in de werkpakkettenboom van een project. Het aantal werkpakketten dat nodig is, is afhankelijk van de grootte, de duur en het doel van het project. De werkpakkettenboom geeft een structuur voor het beheren van alle werkzaamheden binnen een project.

Synchronisatie met de app

Om de uitvoering van de activiteiten in een werkpakket te kunnen registreren met Gappless worden werkpakketten gesynchroniseerd met de mobiele apps van de toegevoegde projectleden. Deze projectleden zijn over het algemeen de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten en het registreren daarvan. In de app kunnen de activiteiten vervolgens per werkpakket geselecteerd worden. Als er ook objecten en/of locaties gekoppeld zijn aan een werkpakket, dan kunnen deze weer eenvoudig toegevoegd worden aan de registraties van de activiteiten. In de tab Registraties van een werkpakket worden de registraties van alle uitgevoerde activiteiten van het werkpakket getoond.