Rollen

Inhoud

Rollen

Zodra een gebruiker aangemaakt is en deze gebruiker de beschikking heeft over zijn inloggegevens, kan hij inloggen op het projectniveau van het webportaal en op de mobiele app. Hier stopt het ook direct. De gebruiker is wel ingelogd, maar ziet niets en kan verder niets. Om ervoor te zorgen dat een gebruiker met Gappless kan werken, dienen er een of meerdere rollen aan hem toegewezen te worden. In Gappless kunt u daar bedrijfs- en projectrollen voor gebruiken. Met een rol geeft u een gebruiker bepaalde toegangs- en/of beheerrechten. Door goed gebruik te maken van de verschillende rollen die er zijn, zorgt u ervoor dat elke gebruiker kan doen waar hij verantwoordelijk voor is. Aan de andere kant voorkomt u dat gebruikers inzicht hebben in of aanpassingen kunnen doen aan elementen waar ze niet verantwoordelijk voor zijn.

Bedrijfsrollen

Op bedrijfsniveau beheert u alle gebruikers binnen uw Gappless omgeving. Hier kunt u een bedrijfsrol toewijzen aan een gebruiker.

Rol Rechten
Functioneel beheerder Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot het bedrijfsniveau en het projectniveau. Op bedrijfsniveau kan hij alles inzien en beheren. Op projectniveau heeft hij de rechten om nieuwe projecten aan te maken en te activeren. Daarnaast heeft hij de rechten om Projectgegevens te beheren van de projecten waar hij actief lid van is.
Projectbeheerder Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot het projectniveau en daar nieuwe projecten kan aanmaken en activeren. Daarnaast heeft hij de rechten om Projectgegevens te beheren van de projecten waar hij actief lid van is.

Projectrollen

Projectrollen wijst u toe op het moment dat een gebruiker aan een project toegevoegd wordt. Door een of meerdere projectrollen toe te wijzen aan een gebruiker bepaalt u welke rechten hij in een project heeft.

Rol Rechten
Projectlid Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot een project en alles kan inzien. Hij kan alles beheren met uitzondering van Projectgegevens, Projectorganisatie, Projectactiviteiten en Configuratie. De rol staat daarnaast toe dat een gebruiker registraties kan verwerken (hij kan echter niet zijn eigen ingestuurde registraties goed- of afkeuren, in behandeling nemen of aanbieden voor een 2e controle). Verder wordt toegestaan dat een gebruiker exports kan maken van registraties.
Projectconfigurator Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot een project en alles kan inzien. De rol staat daarnaast toe dat een gebruiker Projectorganisatie, Projectactiviteiten en Configuratie kan beheren. Verder wordt toegestaan dat een gebruiker exports kan maken van registraties.
Uitvoerder Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot projecten in de mobiele app.
Opdrachtgever Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot een project, alles kan inzien, maar niets kan beheren. De rol staat verder toe dat een gebruiker exports kan maken van registraties.
Directeur Staat toe dat een gebruiker toegang heeft tot een project, alles kan inzien, maar niets kan beheren. De rol staat verder toe dat een gebruiker exports kan maken van registraties.

Mobiele app

Zoals bovenaan vermeld, kan elke gebruiker zonder een bedrijfs- en/of projectrol inloggen op de mobiele app. Echter, om met de app de uitvoering van activiteiten te kunnen registreren en deze registraties in te kunnen sturen, dient een gebruiker toegevoegd te zijn aan een project en minstens één projectrol toegewezen te hebben gekregen. Daarnaast dient de gebruiker toegevoegd te zijn aan minstens één werkpakket.