Bedrijfsniveau inrichten

Inhoud

Bedrijfsniveau inrichten

Het inrichten en het in gebruik nemen van Gappless begint op bedrijfsniveau. We laten u zien hoe u hier gebruikers aanmaakt, verschillende items configureert, bedrijfsactiviteiten aanmaakt en hoe u daar touchforms aan toevoegt. Al deze items kunnen later gebruikt worden in de projecten die in Gappless beheerd gaan worden.