Bedrijfsactiviteiten aanmaken

Inhoud

Bedrijfsactiviteiten aanmaken

Stap 3 is het aanmaken van activiteiten in de activiteitenboom. Dit kan zowel hier op bedrijfsniveau als in projecten op projectniveau. Het voordeel echter van het beheren van activiteiten op bedrijfsniveau, is dat u deze boom heel eenvoudig geheel of gedeeltelijk kunt toevoegen aan de projecten op projectniveau. Op deze manier kunnen projecten in een veel kortere tijd ingericht worden dan wanneer er in elk nieuw project een nieuwe boom met activiteiten aangemaakt moet worden.
Daarnaast hebben bedrijfsactiviteiten die toegevoegd zijn aan de activiteitenboom in projecten standaard een koppeling met de moederactiviteit op bedrijfsniveau. Dit zorgt ervoor dat wanneer de activiteit op bedrijfsniveau aangepast wordt (bijvoorbeeld door een wijziging van de naam of door het toevoegen van een nieuwe versie van het gekoppelde touchform), de activiteit ook automatisch aangepast wordt in alle projecten waar hij aan toegevoegd is. Op deze manier kunnen activiteiten in één keer overal aangepast worden. Om deze redenen kunt u de bedrijfsactiviteitenboom zien als uw hoofdbibliotheek van activiteiten.

In de activiteitenboom op bedrijfsniveau kunnen alle (gestandaardiseerde) activiteiten beheerd worden die door uw bedrijf uitgevoerd worden. Om de activiteiten te kunnen gaan registreren met Gappless dient er aan elke activiteit een touchform toegevoegd te worden (dit wordt in het volgende artikel behandeld). De weergave is een boomstructuur welke handig is voor het opstellen van relaties tussen activiteiten. Er kunnen verschillende niveaus aangebracht worden in de boom door het aanmaken van categorieën.

Een bedrijfsactiviteit aanmaken op hoofdniveau

 1. Klik in het zijmenu onder Activiteiten op Activiteiten.
 2. Klik op Nieuw in de tab Activiteitenboom.
 3. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Omschrijving.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een categorie aanmaken

Naast het aanmaken van een activiteit op hoofdniveau kan een activiteit ook in een categorie aangemaakt worden. Met categorieën kunnen activiteiten die een bepaalde relatie met elkaar hebben bij elkaar gezet worden.

 1. Klik op Categorie in de tab Activiteitenboom.
 2. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Code en Omschrijving.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De categorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een subcategorie aanmaken

Aan een categorie kunnen naast activiteiten ook subcategorieën toegevoegd worden. Zo kunnen er meerdere niveaus van activiteiten aangebracht worden in de boom.

 1. Selecteer de categorie waar u een subcategorie aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Herhaal de stappen 2 en 3 van Een categorie aanmaken.
 4. De subcategorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een (sub)categorie wijzigen in een activiteit

Een (sub)categorie kan gewijzigd worden in een activiteit.

 1. Selecteer de categorie die u wilt wijzigen.
 2. Klik in het detailoverzicht op Wijzig in Activiteitsjabloon.
 3. De categorie is gewijzigd in een activiteit.

Zolang een categorie geen onderliggende items bevat kan hij gewijzigd worden.

Een bedrijfsactiviteit aanmaken in een (sub)categorie

 1. Selecteer de (sub)categorie waar u een activiteit aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Omschrijving.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een bedrijfsactiviteit of categorie bewerken

Bedrijfsactiviteiten en categorieën kunnen bewerkt, verplaatst en verwijderd worden.

Bewerken

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie waarvan u gegevens wilt bewerken.
 2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
 3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

 1. Plaats de cursor op in de regel van de activiteit of (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
 2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste locatie in de boom en laat de muisknop los.
 3. Het item is verplaatst.

Als een (sub)categorie onderliggende items bevat, dan zullen deze ook verplaatst worden.

(Sub)categorie in- en uitklappen

 1. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
 2. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie die u wilt verwijderen.
 2. Klik op in de regel van het item.
 3. Klik op Ja.
 4. Het item is verwijderd.
Een (sub)categorie mag geen onderliggende items hebben. Een activiteit kan verwijderd worden zolang het de status Concept heeft.

Voor meer informatie over de activiteitenboom op bedrijfsniveau gaat u naar het artikel Het webportaal > Bedrijfsniveau > Activiteiten.

Ga door naar de volgende stap Touchforms aanmaken.