GIS-features

Inhoud

GIS-features importeren

Om objecten in een Gappless project te koppelen aan features in uw GIS dient u de volgende stappen uit te voeren:

 1. Download het GIS-features importbestand.
 2. Open het project waarvan u de objecten wilt koppelen.
 3. Klik in het menu op Voorbereiding en vervolgens op Objecten.
 4. Klik op Tabeloverzicht.
 5. Klik op Naar Excel exporteren.
 6. Open het exportbestand.
 7. Open ook het GIS-features importbestand.
 8. Kopieer de inhoud van kolom Object ID in het exportbestand naar de kolom Object Systeem ID in het importbestand.
 9. Kopieer de inhoud van kolom Naam in het exportbestand naar de kolom Objectnaam in het importbestand.
 10. Vul de kolommen GIS ID en Laag in het importbestand met de GIS/Feature ID’s en Laagnamen zoals bekend in uw GIS.
 11. Controleer of de combinatie Object ID - Objectnaam - GIS ID - Laag in elke rij correct is.
 12. Controleer of er geen lege rijen in het importbestand staan.
 13. Sla het importbestand op.

Het GIS-features importbestand kunt u mailen naar support .
Geef hierbij aan om welk project het gaat. Wij zorgen ervoor dat het bestand geïmporteerd wordt.

Controleer het bestand altijd goed voordat u het opstuurt. Wij controleren het importbestand intern ook, maar wij hebben in deze geen zicht op de juistheid van de koppelingen; wij weten niet welk object met welke GIS-feature gekoppeld dient te worden. Een import blijft daarom uw eigen verantwoordelijkheid.