Registraties controleren

Inhoud

Registraties controleren

Registraties die ingevuld en verzonden zijn door de app-gebruikers komen allemaal terecht in de Inbox van een project. Deze registraties kunnen gecontroleerd en eventueel aangepast worden, voordat ze geaccepteerd worden. Het controleren van een registratie doet u als volgt:

 1. Ga naar projectniveau.
 2. Selecteer het project waar u registraties van wilt controleren.
 3. Klik in het menu op Uitvoering en vervolgens op Inbox activiteiten.
 4. Selecteer de registratie die u wilt controleren en klik op Openen (u kunt ook dubbelklikken).
 5. De registratie kan bekeken en gecontroleerd worden.

Als tijdens de controle blijkt dat de registratie foutieve of onvolledige gegevens bevat, dan kunt u de registratie afkeuren, maar u kunt de gegevens ook wijzigen in het webportaal. Het aanpassen van gegevens in een registratie doet u als volgt:

 1. Selecteer en open de registratie die u wilt aanpassen.
 2. Klik op om de registratie te bewerken. (De onderdelen van de registratie die aangepast kunnen worden tonen hetzelfde icoontje.)
 3. Klik op bij het onderdeel dat u wilt aanpassen.
 4. Breng de wijziging aan in het venster dat opent.
 5. Klik op Opslaan.
 6. De wijziging is verwerkt.
 7. Klik op om de bewerkmodus te verlaten en de registratie weer te vergrendelen.

Het wijzigen van gegevens kan door elk projectlid gedaan worden, mits hij over de juiste projectrol beschikt.

Voor meer informatie over de inbox, het controleren en het verder verwerken van registraties gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Inbox activiteiten.