Geëxporteerde bestanden

Inhoud

Geëxporteerde bestanden

Geëxporteerde bestanden

Op verschillende locaties in een project kunnen registraties geëxporteerd worden. Dit kan in verschillende formaten en op basis van selectie.

Registraties kunt u exporteren vanuit:

In alle gevallen zullen de registraties in de achtergrond geëxporteerd worden. De exportbestanden komen terecht in het overzicht Geëxporteerde bestanden.

Status

Een exportbestand in dit overzicht kan twee statussen hebben. Als een export nog bezig is, dan ziet u een in de kolom Status. Wilt u weten of een export klaar is? Klik dan op Lijst verversen. Is de export gereed, dan wordt dit weergegeven met .

Downloaden

Een export die gereed is, kan vervolgens gedownload worden. U selecteert het bestand en klikt op Download. Het bestand wordt gedownload.

Voor meer informatie over het exporteren van registraties gaat u naar het artikel Aan de slag > Uitvoeren > Registraties exporteren.