Geëxporteerde bestanden

Inhoud

Geëxporteerde bestanden

Geëxporteerde bestanden

Op verschillende locaties in een project kunnen registraties geëxporteerd worden. Dit kan in verschillende formaten en op basis van selectie.

Registraties kunt u exporteren vanuit:

In alle gevallen zullen de registraties in de achtergrond geëxporteerd worden. De exportbestanden komen terecht in het overzicht Geëxporteerde bestanden.

Status

Een exportbestand in dit overzicht kan twee statussen hebben. Als een export nog bezig is, dan ziet u een zandloper ( ) in de kolom Status. Wilt u weten of een export klaar is? Klik dan op Lijst verversen. Is de export gereed, dan wordt dit weergegeven met .

Downloaden

Een export die gereed is, kan vervolgens gedownload worden. U selecteert het bestand en klikt op Download. Het bestand wordt gedownload als een zip-bestand. Het zip-bestand bestaat uit een mappenstructuur waarbij elke map het PDF- of Word-document bevat van een registratie of in het geval van een Excel export met foto’s, de foto’s en/of tekeningen van een registratie.

De bestandsnaam van elke map en van het document dat erin zit is hetzelfde en bestaat uit de volgende gegevens: Registratie ID-Werkpakketnaam-Activiteitnaam-Registratiedatum. Als u geëxporteerde registraties liever op basis van andere gegevens opslaat of als u registraties niet handmatig wilt exporteren, dan kan een integratie met Sharepoint een oplossing zijn. Geaccepteerde registraties worden dan automatisch geëxporteerd naar uw Sharepoint omgeving.

Verwijderen

Exports die ouder zijn dan 28 dagen worden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over het exporteren van registraties gaat u naar het artikel Aan de slag > Uitvoeren > Registraties exporteren.