Algemeen

Inhoud

Lay-out webportaal

De indeling

De lay-out van het webportaal bestaat uit de volgende elementen:

De oranje balk boven in het scherm is de navigatiebalk (blauw omlijnd in het plaatje). In de navigatiebalk wordt weergegeven waar u zich in het portaal bevindt. Daarnaast worden de volgende knoppen getoond:

Menu openen/sluiten

Deze knop wordt getoond op bedrijfsniveau en op projectniveau wanneer er een project geopend is. Door op deze knop te klikken wordt het zijmenu geopend of gesloten.

Gappless Help

Als u meer wilt weten over Gappless, dan klikt u op deze knop. U komt dan op deze website terecht.

Startpagina

Door op deze knop te klikken gaat u terug naar het beginscherm van het niveau waar u zich op bevindt. Op bedrijfsniveau wordt Projectenoverzicht geopend, op projectniveau Mijn projecten.

Gebruikersmenu

Deze knop opent het gebruikersmenu. In het menu worden de volgende opties getoond:

Links in het scherm bevindt zich het menu (rood omlijnd in het plaatje). Deze wordt getoond als u zich op bedrijfsniveau bevindt en wanneer u een project geopend hebt op projectniveau. Het menu kan geopend en gesloten worden door op de hamburgerknop ( ) in de navigatiebalk te klikken. Het menu bestaat uit categorieën, zoals Algemeen en Voorbereiding. De categorieën bevatten weer verschillende menu-items. Door op een categorie te klikken kunt u de onderliggende menu-items verbergen of juist tonen.

Scherminhoud

Wanneer u op een menu-item klikt, dan wordt de inhoud hiervan rechts van het menu weergegeven (groen omlijnd in het plaatje). Deze inhoud wordt over het algemeen weergegeven in een grid. Daarnaast kan de totale inhoud van een menu-item verdeeld zijn over meerdere tabbladen in het scherm. Deze tabbladen bevinden zich dan bovenin tegen de navigatiebalk aan.
Bij sommige menu-items wordt de inhoud weergegeven in een boomstructuur. Wanneer er op een item in de boom geklikt wordt, dan worden de details van dit item getoond in het gedeelte rechts van de boom. Dit is het detailoverzicht.

Detailoverzicht

Het detailoverzicht is het gedeelte dat weergegeven wordt rechts van een boom (paars omlijnd in het plaatje). Initieel is deze leeg, totdat u op een item in een boom klikt. Hier verschijnt dan de inhoud van dit item.