Registraties inplannen

Inhoud

Registraties inplannen

App-gebruikers ontvangen in hun app automatisch de activiteiten (en de onderliggende touchforms) van de werkpakketten waar ze aan toegevoegd zijn. Door de activiteiten te selecteren in hun app kunnen ze registraties maken van de uitvoering van deze activiteiten. Hiernaast is er de mogelijkheid om registraties in te plannen voor app-gebruikers. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar projectniveau.
 2. Selecteer het project vanwaaruit u registraties wilt inplannen.
 3. Klik in het menu op Uitvoering en vervolgens op Planning.
 4. Klik in de tab Planning op Nieuw.
 5. Selecteer in het nieuwe venster een werkpakket.
 6. Selecteer een activiteit van dit werkpakket.
 7. Selecteer bij Uitvoerder de app-gebruiker bij wie u de registratie wilt inplannen.
 8. Selecteer een datum waarop de registratie uitgevoerd dient te worden.
 9. Kies een object en/of een locatie waar(op) de activiteit uitgevoerd dient te worden.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Selecteer de registratie en klik op Inplannen.
 12. De registratie is nu verstuurd en verhuist naar de tab Ingepland.

De app-gebruiker ontvangt na een synchronisatie van zijn app de geplande registratie op zijn werkblad, ingedeeld op datum.

Om een registratie in te kunnen plannen dient er minstens een object of een locatie geselecteerd te zijn.

Voor meer informatie gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Planning.