Geschiedenis

Inhoud

Geschiedenis

Verstuurde registraties Een succesvol verstuurde registratie
Gevuld SendingDone

In het scherm Geschiedenis worden alle verzonden registraties weergegeven.

Statussen

De registraties kunnen verschillende statussen hebben. Zo kunt u duidelijk zien of uw registraties al dan niet succesvol verzonden zijn. De volgende statussen worden gebruikt:

Openen

Een verzonden registratie kunt u openen door erop te tikken. U kunt de registratie alleen bekijken en er geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Verwijderen

U heeft de mogelijkheid om verzonden registraties die ouder zijn dan 28 dagen te verwijderen uit het overzicht. Dit doet u door op het prullenmandje rechtsboven te tikken. Als er geen registraties zijn die ouder dan 28 dagen zijn, dan geeft de app hier een melding van.
U kunt ook een losse registratie verwijderen door deze naar links te swipen en vervolgens op het prullenmandje te tikken die tevoorschijn komt.

Meer informatie

In het veld van een registratie wordt een -icoon getoond. Als u hierop tikt, dan wordt er een nieuw scherm geopend waar meer informatie over de registratie weergegeven wordt.

In het grijze vlak bovenin worden projectnaam, werkpakketnaam, activiteitnaam en de datum van de registratie getoond. Daarnaast wordt er een UUID getoond. Dit is het unieke ID van de registratie. Als de registratie met alle vragen en antwoorden succesvol verstuurd is, dan wordt er rechts in het vlak een vinkje getoond.

De witte velden geven informatie over de foto’s en/of tekeningen die toegevoegd zijn aan de registratie. Elk wit veld vertegenwoordigt één foto of tekening en toont het unieke ID (UUID) van de foto of tekening. Een vinkje links in het veld betekent dat de foto of tekening succesvol verstuurd is.