Gearchiveerde projecten

Inhoud

Omschrijving

Gearchiveerde projecten

In het scherm Gearchiveerde projecten worden de projecten weergegeven die afgerond en gearchiveerd zijn. Van deze projecten is de status aangepast van Actief naar Gearchiveerd. Een gearchiveerd project wordt alleen getoond als u hier nog steeds toegang toe hebt. Van gearchiveerde projecten kunt u de inhoud alleen bekijken, u kunt geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt nog wel exports maken van bijvoorbeeld registraties.

Open een project door deze te selecteren en op Openen te klikken. Als u een export wilt maken van het overzicht van de gearchiveerde projecten, dan klikt u op Naar Excel exporteren.