Werkblad

Inhoud

Werkblad

Een leeg werkblad Een gevuld werkblad
Werkblad leeg Werkblad gevuld

Het Werkblad is het centrale scherm van de app. Op het werkblad staan alle registraties van de uit te voeren activiteiten gerangschikt op datum. Dit kunnen registraties zijn van activiteiten die door een app-gebruiker zelf geselecteerd zijn, maar ook ingeplande en afgekeurde registraties vanuit het webportaal.

Een activiteit toevoegen

Er kan op verschillende manieren een activiteit toegevoegd worden aan het werkblad.

Een activiteit toevoegen in de app

Om met de app te kunnen registreren wordt een app-gebruiker in het webportaal toegevoegd aan een of meerdere werkpakketten van een of meerdere projecten. Aan deze werkpakketten zijn ook activiteiten gekoppeld. Op het moment dat een werkpakket de status In uitvoering heeft, worden deze activiteiten met de app van de app-gebruiker gesynchroniseerd. Vanaf dat moment zijn deze activiteiten beschikbaar in de app. Oók offline. Door op de knop te tikken, kan een activiteit toegevoegd worden aan het werkblad. Er verschijnen 3 tabs:

Recent

Hier ziet u de activiteiten die eerder geselecteerd zijn. U kunt dit overzicht verwijderen door op het prullenmandje te tikken.

Zoeken

Hier worden alle beschikbare activiteiten onder elkaar weergegeven, onderverdeeld in projecten en werkpakketten. Gebruik het zoekveld om een activiteit snel te kunnen vinden.

Projecten

Activiteit toevoegen via Projecten

Hier worden de activiteiten per project getoond. Tik op een project. Vervolgens heeft u de keuze om een activiteit te selecteren via een object of via een werkpakket (zie plaatje).

Net zoals activiteiten kunnen objecten ook aan een of meerdere werkpakketten toegevoegd zijn in een project. Als u op een object tikt, dan worden deze werkpakketten met de hieraan gekoppelde activiteiten weergegeven.

Als u op Werkpakketten tikt, dan worden de werkpakketten getoond waar u aan toegevoegd bent. Tik op een werkpakket om deze te openen. U ziet een overzicht van de activiteiten die aan het werkpakket toegevoegd zijn.

U selecteert een activiteit door erop te tikken. Wilt u meerdere exemplaren van dezelfde activiteit selecteren, dan tikt u de activiteit vaker aan. Rechts in het veld van de activiteit wordt in een blauw vierkantje weergegeven hoeveel exemplaren u geselecteerd heeft. Wilt u het aantal verminderen? Dan tikt u op dit blauwe vierkantje. Met iedere tik wordt het aantal met één verminderd. Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, tikt u op om de selectie toe te voegen aan het werkblad. U keert terug naar het werkblad. Als een activiteit via een object geselecteerd is, dan wordt dit object automatisch toegevoegd aan de activiteit.

Een registratie die op het werkblad staat en al een keer geopend is geweest kunt u herkennen aan de 3 puntjes ( ) die links in het veld van de registratie staan.

Ingeplande registraties

Projectleden kunnen in het webportaal registraties inplannen voor een app-gebruiker. Zodra deze verzonden is naar de app-gebruiker, ontvangt hij de ingeplande registratie op zijn werkblad met de eerstvolgende synchronisatie van de app. Een ingeplande registratie is te herkennen aan het pijltje ( ) dat links in het veld van de registratie getoond wordt.

Afgekeurde registraties

Een registratie die door een app-gebruiker verzonden is, kan na een controle in het webportaal afgekeurd worden, omdat deze niet volledig of foutief ingevuld is bijvoorbeeld. Wanneer een registratie afgekeurd wordt, dan ontvangt de app-gebruiker deze opnieuw op zijn werkblad na een eerstvolgende synchronisatie van de app. Afgekeurde registraties worden heel duidelijk op het werkblad getoond, namelijk bovenaan omgeven door een rood kader. De persoon die de registratie afkeurt kan een opmerking invullen. Deze is voor de app-gebruiker te zien als de afgekeurde registratie geopend wordt.

Een registratie maken

Activiteit registreren

Om de uitvoering van een activiteit te kunnen registreren dient er een registratie van de betreffende activiteit op het werkblad te staan. Tik op de registratie om deze te openen. Wat als eerste getoond wordt zijn een aantal standaardvelden (zie plaatje). In deze velden kunt u de volgende informatie vastleggen:

Datum

In het veld Datum legt u de dag vast waarop een activiteit uitgevoerd wordt. Het veld wordt automatisch gevuld met de datum waarop u de registratie voor het eerst opent. Door op het veld te tikken kunt u de datum aanpassen.

Locaties

Om aan te geven waar een activiteit uitgevoerd is, kunt u een locatie toevoegen. Hiervoor tikt u op Locaties. Over het algemeen kan de locatie vastgelegd worden met GPS, maar dit kan ook met een vooraf gedefinieerd locatietype. Locaties die naast GPS beschikbaar zijn, zijn in het webportaal aan hetzelfde werkpakket gekoppeld als de activiteit. Drop een GPS-pin op de kaart en/of selecteer een locatie om deze toe te voegen aan de registratie.

Objecten

Naast locaties kunnen er ook objecten toegevoegd worden aan een registratie. Om vast te leggen op welk object een activiteit uitgevoerd is tikt u op het veld Objecten. Een lijst met beschikbare objecten wordt getoond. Dit zijn objecten die aan hetzelfde werkpakket gekoppeld zijn als de activiteit.
Als de objectenboom in het webportaal objecten met onderliggende objecten bevat, dan wordt deze relatie ook op een duidelijke manier in de app getoond. Objecten die onderliggend zijn worden getoond met een kleine inspringing aan de linkerkant. Deze onderliggende objecten kunnen dicht- en opengeklapt worden. Dit kan door op het pijltje te tikken in het veld van het bovenliggende object. Als u de lijst opent, dan zijn de onderliggende objecten standaard opengeklapt. Als er sprake is van een object met onderliggende objecten, dan kunt u deze op verschillende manieren selecteren:

Meldingtypes

Als u gebruik maakt van de Meldingen module, dan wordt er in een registratie een veld Meldingtypes getoond. Als u dit scherm opent, dan worden er verschillende vooraf gedefinieerde types weergegeven, zoals Afwijking, Calamiteit, Objectconstatering en Schouw. Er kunnen meerdere types tegelijk geselecteerd worden.

Opmerkingen / afwijkingen

Door op het veld Opmerkingen / afwijkingen te tikken wordt er een vrij invoerveld geopend. Deze kan gebruikt worden om een extra opmerking/afwijking toe te voegen aan een registratie. Tik hiervoor op het veld en daarna op de knop. Er kunnen meerdere opmerkingen/afwijkingen toegevoegd worden. Opmerkingen of afwijkingen die eerder toegevoegd zijn kunnen bewerkt worden. Tik hiervoor op het veld en daarna op de betreffende opmerking of afwijking.

Referentie

Indien gewenst kan er een referentieveld toegevoegd worden aan een registratie. Ga in de app naar Instellingen en vink daar Toon referentieveld aan. Als u nu de registratie weer opent, dan ziet u het veld Referentie. Zolang de optie aangevinkt is, wordt dit veld in iedere registratie getoond. Gebruik deze om een bepaalde referentie aan de registratie van een activiteit te hechten.

Touchform

Onder de standaardvelden wordt het actieve touchform getoond dat gemaakt en toegevoegd is aan de activiteit in de activiteitenboom in het webportaal (zie plaatje voor voorbeeld). Beantwoord de vragen die in het touchform getoond worden.

Een registratie verzenden

Als een registratie gemaakt is, dan is de volgende stap om deze naar kantoor te verzenden. Tik hiervoor op de knop bovenaan in de registratie of op de blauwe verzendknop onderaan. De registratie wordt nu verstuurd (zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met internet). Hij verdwijnt van het werkblad en wordt vervolgens getoond in de tab Geschiedenis. Daar kunt u zien of de registratie succesvol verzonden is of dat de app nog bezig is met het versturen.

Houdt de app even open totdat de registratie verzonden is.

Een registratie verwijderen

Registraties die op het werkblad staan, kunnen verwijderd worden. Dit geldt voor registraties van activiteiten die door de app-gebruiker zelf geselecteerd zijn en voor ingeplande registraties. Afgekeurde registraties kunnen niet verwijderd worden en zullen altijd opnieuw verzonden moeten worden.

Op het werkblad verwijdert u een registratie door in het veld van de registratie naar links te swipen. Rechts verschijnt een prullenmandje (zie plaatje bovenaan). Als u hier op tikt, dan verwijdert u de registratie. Nadat u bevestigd hebt, wordt de registratie van het werkblad verwijderd. In een registratie kunt u de rode verwijderknop onderaan gebruiken.

Verwijdert u een ingeplande registratie? Dan wordt dit in het webportaal vastgelegd.