Projectactiviteiten aanmaken

Inhoud

Projectactiviteiten aanmaken

Stap 7 is het toevoegen van activiteiten aan een project. In de activiteitenboom van een project worden de activiteiten beheerd die uitgevoerd gaan worden in het project. Om de activiteiten te kunnen gaan registreren met Gappless dient er aan elke activiteit een touchform toegevoegd te worden (dit wordt in het volgende artikel behandeld). De weergave is een boomstructuur welke handig is voor het opstellen van relaties tussen activiteiten. Er kunnen verschillende niveaus aangebracht worden in de boom door het aanmaken van categorieën. Daarnaast worden de activiteiten in een tabeloverzicht weergegeven.

Het aanmaken van nieuwe activiteiten en categorieën in een project gaat op dezelfde manier als op bedrijfsniveau (stap 3). Hiernaast is het ook mogelijk om activiteiten vanuit de bedrijfsactiviteitenboom toe te voegen.

Klik hier om nog eens te lezen wat het voordeel kan zijn van het aanmaken van activiteiten op bedrijfsniveau.

Een projectactiviteit aanmaken op hoofdniveau

 1. Open een project.
 2. Klik in het zijmenu op Projectactiviteiten.
 3. Klik op Nieuw in de tab Activiteitenboom.
 4. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Omschrijving.
 5. Klik op Opslaan.
 6. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een categorie aanmaken

Naast het aanmaken van een activiteit op hoofdniveau kan een activiteit ook in een categorie aangemaakt worden. Met categorieën kunnen activiteiten die een bepaalde relatie met elkaar hebben bij elkaar gezet worden.

 1. Klik op Categorie in de tab Activiteitenboom.
 2. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Code en Omschrijving.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De categorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom op hoofdniveau.

Een subcategorie aanmaken

Aan een categorie kunnen naast activiteiten ook subcategorieën toegevoegd worden. Zo kunnen er meerdere niveaus van activiteiten aangebracht worden in de boom.

 1. Selecteer de categorie waar u een subcategorie aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Herhaal de stappen 2 en 3 van Een categorie aanmaken.
 4. De subcategorie is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een (sub)categorie wijzigen in een activiteit

Een (sub)categorie kan gewijzigd worden in een activiteit.

 1. Selecteer de categorie die u wilt wijzigen.
 2. Klik in het detailoverzicht op Wijzig in Activiteitsjabloon.
 3. De categorie is gewijzigd in een activiteit.

Zolang een categorie geen onderliggende items bevat kan hij gewijzigd worden.

Een projectactiviteit aanmaken in een (sub)categorie

 1. Selecteer de (sub)categorie waar u een activiteit aan wilt toevoegen.
 2. Klik op in de regel van deze categorie.
 3. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Omschrijving.
 4. Klik op Opslaan.
 5. De activiteit is aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom in de geselecteerde categorie.

Een bedrijfsactiviteit toevoegen

 1. Klik op Bedrijfsactiviteit toevoegen in de tab Activiteitenboom.
 2. Selecteer de bedrijfsactiviteiten die u wilt toevoegen aan het project:
  • U kunt de hele activiteitenboom in één keer selecteren door de bovenste checkbox aan te vinken.
  • Als u een hoofd- of subcategorie aanvinkt, dan worden automatisch alle onderliggende items van de categorie geselecteerd.
  • U kunt uiteraard ook losse activiteiten selecteren door deze apart van elkaar aan te vinken.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De bedrijfsactiviteiten zijn toegevoegd en staan nu in de activiteitenboom van het project.
Wilt u een bedrijfsactiviteit toevoegen, maar wordt deze niet getoond? Controleer dan of de status van de activiteit op Actief staat in de bedrijfsactiviteitenboom.

Een projectactiviteit of categorie bewerken

Projectactiviteiten en categorieën kunnen bewerkt, verplaatst en verwijderd worden.

Bewerken

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie waarvan u gegevens wilt bewerken.
 2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
 3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

 1. Plaats de cursor op in de regel van de activiteit of (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
 2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste locatie in de boom en laat de muisknop los.
 3. Het item is verplaatst.

Als een (sub)categorie onderliggende items bevat, dan zullen deze ook verplaatst worden.

(Sub)categorie in- en uitklappen

 1. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
 2. Klik op in de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie die u wilt verwijderen.
 2. Klik op in de regel van het item.
 3. Klik op Ja.
 4. Het item is verwijderd.
Een activiteit kan verwijderd worden zolang het de status Concept heeft. Een (sub)categorie mag geen onderliggende items hebben.

Voor meer informatie over de activiteitenboom op projectniveau gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Projectactiviteiten.

Ga door naar de volgende stap Touchforms aanmaken.