Touchforms

Inhoud

Wat is een touchform?

Het papieren formulier is niet meer, wij noemen het touchform. Een touchform is een digitaal registratieformulier dat gekoppeld is aan een activiteit. Een touchform bevat alle checks, vragen en info waarmee de uitvoering van een activiteit geregistreerd kan worden.
Een touchform wordt gemaakt en beheerd in de activiteitenboom. Dit kan op twee niveaus, namelijk op bedrijfsniveau en op projectniveau.
Een activiteit met het gekoppelde touchform wordt via een werkpakket in een project beschikbaar gesteld aan een of meerdere app-gebruikers. Een app-gebruiker kan de activiteit selecteren in zijn app op het moment dat de activiteit uitgevoerd gaat worden en kan de uitvoering vervolgens registreren met behulp van het touchform. Wanneer de registratie voltooid is, dan wordt deze weer door de app-gebruiker verstuurd naar het webportaal waar het binnenkomt in de inbox van het project waartoe de activiteit behoort.
Met behulp van touchforms kunt u dus aantoonbaar uw werk doen en opleveren.

Voor meer informatie over touchforms gaat u naar het artikel Het webportaal > Bedrijfsniveau > Touchforms.