Registraties

Inhoud

Wat is een registratie?

Een uit te voeren activiteit wordt in Gappless vastgelegd met behulp van een touchform. Een registratie is een ingevuld touchform. Zodra een app-gebruiker een registratie voltooid heeft, verstuurt hij deze naar het webportaal. Daar verschijnt de registratie in de inbox van het project waartoe de registratie behoort.

Onderstaand schema toont in het kort hoe activiteiten geregistreerd kunnen worden met Gappless en hoe registraties verder afgehandeld kunnen worden. Klik op de blauwe teksten voor meer informatie.

1. Activiteiten toevoegen aan een project
1.1
Voeg activiteiten toe aan een project
1.2
Voeg touchforms toe aan de activiteiten

2. Activiteiten toevoegen aan werkpakketten
Voeg activiteiten toe aan werkpakketten

3. Werkpakketten en activiteiten synchroniseren
Synchroniseer werkpakketten en activiteiten met de app

4. Registratie starten
4.1
Selecteer een activiteit in de app of open een registratie die ingepland is
4.2
Registreer de uitvoering van een activiteit en verzend de registratie

5. Registratie controleren
Controleer in het webportaal of de registratie voldoet

6. Registratie opvolgen
Volg de registratie indien nodig op met een melding

7. Registraties exporteren
7.1
Exporteer registraties naar Excel, PDF en Word
7.2
Exporteer registraties naar Relatics of Sharepoint