Meldingen

Inhoud

Meldingen

Geen meldingen Ontvangen melding Geopende melding
Geen melding Ontvangen Geopend

In het Gappless webportaal kunt u meldingen aanmaken en versturen naar app-gebruikers. Meldingen worden direct ontvangen door een app-gebruiker als zijn apparaat online is. Tik in de app op Meldingen om ze te bekijken.

Een melding geeft in dit scherm de volgende informatie weer (plaatje 2):

De responseduur is de hoeveel tijd die ligt tussen het tijdstip dat de melding aangemaakt is en de deadline. De timer in het veld van een melding geeft aan hoeveel tijd er nog is tot de deadline.

Melding in behandeling nemen

Tik op een melding om deze te openen. Een melding bestaat uit de volgende velden (plaatje 3):

Extra info

Als u op dit veld tikt, dan ziet u naast de omschrijving en het meldingtype(s) ook het volgende:

Bijlagen

Tijdens het aanmaken van een melding kunnen er foto’s toegevoegd worden. Als er foto’s toegevoegd zijn, dan kunt u op dit veld tikken om deze te bekijken. Tik op een foto om deze te vergroten. Er kan ingezoomd worden op een foto door de foto met twee vingers aan te raken en deze vervolgens van elkaar af te bewegen (pinch-to-zoom). Zijn er geen foto’s toegevoegd, dan is het veld donkergrijs en gebeurt er niets wanneer u erop tikt.

Notities

Als u notities wilt toevoegen aan een melding, dan tikt u op dit veld. Er verschijnt een tekstveld in beeld. U kunt ook een barcode of een QR-code scannen. Tik hiervoor op de knop boven het tekstveld.

Op locatie

Zodra u aangekomen bent op de locatie van de calamiteit legt u het tijdstip van arriveren vast door op dit veld te tikken.

Als bij aankomst de responseduur verstreken is, dan dient er een reden ingevuld te worden waarom u te laat bent. Dit is verplicht.

Werk afgerond

U tikt op dit veld om aan te geven op welk tijdstip de werkzaamheden omtrent de calamiteit afgerond konden worden.
Er kan pas een tijdstip vastgelegd worden als Op locatie beantwoord is.

Afgerond

U tikt op Afgerond om de melding in zijn geheel af te ronden en terug te sturen naar kantoor. Een melding kan pas afgerond worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan wordt de melding inclusief de registratie(s) van de gekoppelde activiteit(en) naar het webportaal gestuurd. De melding wordt daar als voltooid aangemerkt en kan daar verder afgehandeld worden. De verzonden registratie(s) vindt u terug onder het kopje Opvolging van de melding en in de Inbox van het betreffende project. In de app worden ze weergegeven in de melding en in de Geschiedenis.

LET OP! Als er niet op de knop Afgerond getikt wordt, dan wordt de melding inclusief de registratie(s) van de gekoppelde activiteit(en) niet verstuurd, ook al hebt u wel op de verzendknop van de registratie(s) zelf getikt.

Als er niet aan de voorwaarden is voldaan, dan is het veld donkergrijs en gebeurt er niets als erop getikt wordt.

Gekoppelde activiteit(en)

Om de werkzaamheden bij een calamiteit vast te leggen kunnen er een of meerdere activiteiten gekoppeld worden aan een melding. Dit kan op twee manieren:

  1. Tijdens het aanmaken van een melding in het webportaal.
    Activiteiten die hier toegevoegd worden, worden vastgelegd onder het kopje Voorgestelde activiteiten van een melding in het webportaal.
  2. Tijdens het in behandeling nemen van een melding in de app.

In de app kunnen activiteiten die gekoppeld zijn aan een melding verwijderd worden. Daarnaast heeft een app-gebruiker de mogelijkheid om zelf een of meerdere activiteiten te koppelen aan een melding. Dit gaat als volgt:

Een activiteit verwijderen:

Een activiteit koppelen:

Voor meer informatie over de Meldingen module gaat u naar het artikel Modules > Meldingen.