Activiteiten

Inhoud

Wat is een activiteit?

Werk dat wordt uitgevoerd bestaat over het algemeen uit allerlei verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een schouw of inspectie of het uitvoeren van klein of groot onderhoud aan wegen of bermen. Activiteiten worden in Gappless beheerd in een activiteitenboom. Dit kan op twee niveaus, namelijk op bedrijfsniveau en op projectniveau. De uitvoering van een activiteit wordt geregistreerd met behulp van een touchform.