Meldingen

Inhoud

Meldingen

De Meldingen module bestaat uit verschillende tabs. Met deze tabs kunt u de meldingen die aangemaakt en verstuurd zijn eenvoudig beheren. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn.

Nieuw

Nieuwe meldingen

Klik op Nieuw om een nieuwe melding aan te maken.

Het is ook mogelijk om een bevinding of een ontvangen of geaccepteerde registratie direct op te volgen met een melding. Hoe u dit kunt doen leest u in de artikelen Bevindingen en Inbox registraties.

Nieuwe melding aanmaken

In het scherm dat verschijnt vult u aan de linkerkant de velden in die van toepassing zijn. De velden Titel, Type(s), Locatie/object en Responseduur zijn verplicht.

Context toevoegen

Als de melding een opvolging is van een bepaalde registratie of bevinding, dan heeft u aan de rechterkant de mogelijkheid om deze als context toe te voegen. Klik hiervoor op Context toevoegen. Er kunnen meerdere registraties en/of bevindingen toegevoegd worden. Als een melding direct vanuit een registratie of een bevinding aangemaakt is, dan wordt deze registratie of bevinding automatisch als context toegevoegd aan de melding. De context wordt meegestuurd met de melding naar de app. De app-gebruiker kan de toegevoegde registratie(s) en/of bevinding(en) bekijken, niet wijzigen.

Let op! Bevindingen die onderdeel zijn van een afgekeurde registratie kunnen niet toegevoegd worden aan een melding.

Als u klaar bent met het aanmaken van de melding, dan kunt u vervolgens een van de volgende opties selecteren:

Nieuwe melding versturen

Hier kiest u een werkpakket en een app-gebruiker. Onder het kopje Voorgestelde registratie(s) kunt u een of meerdere activiteiten uit het geselecteerde werkpakket toevoegen. Hierna klikt u op Verzend. De melding wordt nu verzonden naar de betreffende app-gebruiker. Deze krijgt de melding direct binnen op zijn app (het apparaat dient verbonden te zijn met het internet). De melding verhuist in het webportaal van de tab Nieuw naar de tab Verstuurd.

Verstuurd

Hier vindt u het overzicht van alle verzonden meldingen. U kunt de meldingen inzien door te klikken op Openen. Daarnaast kunt u het overzicht naar Excel exporteren.

Melding intrekken

Een verstuurde melding kan weer ingetrokken worden. U trekt een melding in door de melding te openen en op Melding intrekken te klikken. De melding wordt direct ingetrokken als de app actief is. De ingetrokken melding verhuist van de tab Verstuurd naar Geannuleerd.

Opnieuw verzenden

Een verstuurde melding kan opnieuw verzonden worden. U gebruikt deze optie bijvoorbeeld als u de melding door een andere app-gebruiker wilt laten afhandelen. Open de betreffende melding en klik op Opnieuw verzenden. Wijzig de app-gebruiker en klik op Verzend. De melding wordt ingetrokken bij de app-gebruiker die de melding oorspronkelijk ontvangen had en wordt direct verzonden naar de nieuw gekozen app-gebruiker. Deze wijziging wordt opgeslagen in het tabje Ontvangers van de melding.

Voltooid

Een melding die afgerond en verstuurd is door de app-gebruiker verhuist in het webportaal van de tab Verstuurd naar Voltooid. Als de melding een registratie bevat, dan is deze te vinden in Inbox registraties met een verwijzing naar de betreffende melding. Deze registratie is ook vanuit de melding te openen onder het kopje Opvolging in de tab Registraties.

Een melding die voltooid is, kan eventueel weer opnieuw verzonden worden. U kunt de melding ook afronden. De melding verhuist dan van de tab Voltooid naar Afgerond.

Afgerond

In deze tab vindt u alle afgeronde meldingen. Open een afgeronde melding om deze te bekijken. U kunt een export maken van het overzicht van de afgeronde meldingen.

Een afgeronde melding kunt u heropenen. Hiervoor opent u de melding en klikt u op Melding heropenen. De melding verhuist dan weer van de tab Afgerond naar Voltooid.

Geannuleerd

In de tab Geannuleerd worden alle meldingen getoond die:

Ook dit overzicht kan naar Excel geëxporteerd worden.

Meldingen in de app

Lees in het artikel De app > Meldingen hoe Meldingen in de app werkt.

Voor meer informatie over de toepassing van de module gaat u naar het artikel Modules > Meldingen.