Projectniveau

Inhoud

Algemeen

Het webportaal heeft een hiërarchische structuur en bestaat uit twee niveaus. Het bedrijfsniveau is het hoogste niveau met daaronder het projectniveau. Op projectniveau maakt u projecten aan, richt u projecten in en beheert u de projecten. In de onderliggende artikelen worden de verschillende mogelijkheden die er op projectniveau zijn verder toegelicht.

Veranderen naar bedrijfsniveau

Naar bedrijfsniveau veranderen

Als u over de juiste bedrijfsrol beschikt, dan kunt u tussen de twee niveaus schakelen. Klik hiervoor op de menuknop ( ) rechtsboven in het scherm en vervolgens op Verander naar bedrijfsniveau. Linksboven in de oranje balk ziet u op welk niveau u zich bevindt.