Projectniveau

Inhoud

Algemeen

Het webportaal heeft een hiërarchische structuur en bestaat uit twee niveaus. Het bedrijfsniveau is het hoogste niveau met daaronder het projectniveau. Op projectniveau maakt u projecten aan, richt u projecten in en beheert u de projecten. In de onderliggende artikelen worden de verschillende mogelijkheden die er op projectniveau zijn verder toegelicht.

Veranderen naar bedrijfsniveau

Als u over de juiste bedrijfsrol beschikt, dan kunt u tussen de twee niveaus schakelen. Klik hiervoor op de knop Projectniveau in de oranje balk en selecteer vervolgens Bedrijfsniveau.