Objecten

Inhoud

Wat is een object?

Een object kan een fysiek ding of voorwerp zijn dat een bepaalde functie vervuld. Een object kan ook een beheerobject zijn. De definitie van een beheerobject is: een afgebakende eenheid van een bovenliggend netwerk, een objectenportefeuille, een complex of een areaal die bestaat uit een samenhangend geheel van elementen met een of meer autonome gebruiksfuncties. Voorbeelden zijn: een gebouw, viaduct of weg. Een beheerobject bestaat weer uit elementen en elementen weer uit bouwdelen.
Objecten worden in Gappless beheerd in de objectenboom van een project op projectniveau. Vanuit de objectenboom worden objecten vervolgens aan werkpakketten toegevoegd.

Bronvermelding definitie beheerobject: NEN2767-4.nl.