Planning

Inhoud

Werkpakketactiviteiten inplannen

Een app-gebruiker die toegevoegd is aan een of meerdere werkpakketten krijgt deze automatisch via de synchronisatie aangeboden in zijn app. De app-gebruiker kan vervolgens zelf de activiteiten selecteren die ook toegevoegd zijn aan deze werkpakketten. Daarnaast kunnen dezelfde activiteiten ook ingepland worden voor een app-gebruiker. Dit kan met de module Planning.

Planning bestaat uit een aantal tabbladen. In alle tabbladen kunt u uitgebreid zoeken, filteren en sorteren. De inhoud en de mogelijkheden worden hieronder verder toegelicht.

Planning

Nieuwe planning

In dit scherm kunt u planningsitems aanmaken. Dit begint door te klikken op de knop Nieuw. In het nieuwe scherm dat verschijnt, selecteert u een werkpakket, een activiteit, een uitvoerder (de app-gebruiker), een datum en een object en/of locatie. Aansluitend klikt u op Opslaan. Aangemaakte planningsitems kunnen vervolgens nog bewerkt, verwijderd of gedupliceerd worden. Dit laatste is handig als u meerdere items moet aanmaken die qua inhoud niet veel van elkaar verschillen. Als u klaar bent, dan selecteert u de in te plannen items en klikt u op Inplannen. De ingeplande werkpakketactiviteiten zullen nu, na de eerstvolgende synchronisatie van de app(s), op het werkblad van de app(s) verschijnen van de betreffende app-gebruiker(s).

Let op! Er dient minstens één object of locatie toegevoegd te worden aan een in te plannen werkpakketactiviteit.

Ingepland

Ingeplande planning

Zodra een werkpakketactiviteit ingepland is, verdwijnt deze uit het tabblad Planning en verschijnt hij in het tabblad Ingepland. Hier blijft het item staan tot het moment dat de app-gebruiker de registratie van de ingeplande activiteit voltooid en teruggestuurd heeft. Zodra de registratie teruggestuurd is, verdwijnt het item uit het tabblad Ingepland. De registratie verschijnt in de Inbox.

Indien nodig kan een verstuurd item ingetrokken worden. Dit kan zolang het item in het tabblad staat. U doet dit door een item te selecteren en op de knop Intrekken te klikken. De activiteit wordt verplaatst naar het tabblad Ingetrokken.

U kunt de geschiedenis van een item bekijken door een item te selecteren en op Audit trail te klikken. In een pop-up wordt getoond wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd op het geselecteerde item.

Door op de knop Dupliceer te klikken, kunt u een nieuw planningsitem aanmaken op basis van een geselecteerd item in dit tabblad. Het item wordt geopend. U kunt indien gewenst wijzigingen aanbrengen en nadat u op Opslaan hebt geklikt, is het duplicaat aangemaakt. Deze verschijnt vervolgens in het tabblad Planning. Van daaruit kan het item ingepland worden.

Ingetrokken

Ingetrokken planning

Wanneer u een ingepland item hebt ingetrokken, dan zal deze na de eerstvolgende synchronisatie van de app verwijderd worden van het werkblad van de app, zodat de app-gebruiker er niets meer mee kan doen. Daarnaast verdwijnt dit item uit het tabblad Ingepland of Verplaatst en verschijnt hij in het tabblad Ingetrokken.

U kunt de geschiedenis van een item bekijken door een item te selecteren en op Audit trail te klikken. In een pop-up wordt getoond wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd op het geselecteerde item.

Door op de knop Dupliceer te klikken, kunt u een nieuw planningsitem aanmaken op basis van een geselecteerd item in dit tabblad. Het item wordt geopend. U kunt indien gewenst wijzigingen aanbrengen en nadat u op Opslaan hebt geklikt, is het duplicaat aangemaakt. Deze verschijnt vervolgens in het tabblad Planning. Van daaruit kan het item ingepland worden.

Verwijderd uit app

Verwijderde planning

Een app-gebruiker die een ingeplande werkpakketactiviteit op zijn werkblad heeft ontvangen, heeft de mogelijkheid om deze te verwijderen. Wanneer hij dit doet, moet hij een reden van verwijderen invullen. Een verwijderd item verdwijnt uit het tabblad Ingepland of Verplaatst en verschijnt in het tabblad Verwijderd uit app. De reden van verwijdering wordt hier ook getoond.

U kunt de geschiedenis van een item bekijken door een item te selecteren en op Audit trail te klikken. In een pop-up wordt getoond wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd op het geselecteerde item.

Door op de knop Dupliceer te klikken, kunt u een nieuw planningsitem aanmaken op basis van een geselecteerd item in dit tabblad. Het item wordt geopend. U kunt indien gewenst wijzigingen aanbrengen en nadat u op Opslaan hebt geklikt, is het duplicaat aangemaakt. Deze verschijnt vervolgens in het tabblad Planning. Van daaruit kan het item ingepland worden.

Verplaatst

Verplaatste planning

Een app-gebruiker die een ingeplande werkpakketactiviteit op zijn werkblad heeft ontvangen, kan deze ook verplaatsen. Dit doet hij door de datum van het item te veranderen. Een verplaatste werkpakketactiviteit verdwijnt uit het tabblad Ingepland en verschijnt in het tabblad Verplaatst.

Indien nodig kan een verstuurd item dat door de app-gebruiker verplaatst is, ingetrokken worden. Dit kan zolang het item in het tabblad staat. U doet dit door een item te selecteren en op de knop Intrekken te klikken. De activiteit wordt verplaatst naar het tabblad Ingetrokken.

U kunt de geschiedenis van een item bekijken door een item te selecteren en op Audit trail te klikken. In een pop-up wordt getoond wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd op het geselecteerde item.

Door op de knop Dupliceer te klikken, kunt u een nieuw planningsitem aanmaken op basis van een geselecteerd item in dit tabblad. Het item wordt geopend. U kunt indien gewenst wijzigingen aanbrengen en nadat u op Opslaan hebt geklikt, is het duplicaat aangemaakt. Deze verschijnt vervolgens in het tabblad Planning. Van daaruit kan het item ingepland worden.