Gebruikers

Inhoud

Gebruikers

Gebruikers

In het scherm Gebruikers beheert u alle personen binnen uw Gappless omgeving. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden toegelicht.

Toevoegen en bewerken

Nieuwe gebruikers voegt u toe door op de knop Nieuw te klikken. Vervolgens vult u de gegevens van de gebruiker in (Gebruikersnaam en E-mailadres zijn verplichte velden). De gebruikersnaam dient uniek te zijn en het formaat van een e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres hoeft niet per se een bestaand adres te zijn, aangezien het niet gebruikt zal worden voor correspondentie. Het adres dat wel door ons gebruikt kan worden voor correspondentie vult u in bij E-mailadres. Dit adres gebruiken we om een welkomstmail naartoe te sturen op het moment dat een gebruiker is aangemaakt en als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten. Via deze mails kan een gebruiker een wachtwoord aanmaken dan wel zijn wachtwoord opnieuw instellen. Daarnaast kunnen aan elke gebruiker bedrijfsrollen toegevoegd worden. Deze rollen geven een gebruiker bepaalde toegangs- en/of beheerrechten. Een nieuw aangemaakte gebruiker heeft automatisch de status Actief.

(De)activeren en verwijderen

Een actieve gebruiker kan gedeactiveerd worden wanneer u hem (tijdelijk) de toegang tot uw Gappless omgeving wilt ontzeggen. Een inactieve gebruiker kan ook weer geactiveerd worden. U (de)activeert een gebruiker door hem te selecteren en op de knop Deactiveer / Activeer te klikken.

Naast de mogelijkheid een gebruiker te deactiveren, kunt u een gebruiker ook verwijderen. Alleen gebruikers met de status Inactief kunnen verwijderd worden. Houdt er rekening mee, dat het verwijderen van een gebruiker een definitieve actie is. De gebruiker wordt verwijderd uit de gehele omgeving, ook uit de registraties die hij mogelijk ingestuurd heeft. De gebruikersnaam kan niet opnieuw gebruikt worden. Wat ons betreft geniet het de voorkeur een gebruiker inactief te houden en niet te verwijderen. Wilt u een inactieve gebruiker toch verwijderen, dan doet u dit door hem te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken.

Kopiëren

Wanneer u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, dan kunt u ervoor kiezen om dit te doen middels het kopiëren van een bestaande gebruiker. Het voordeel hiervan is dat de meeste gegevens al ingevuld staan. U kopieert een gebruiker door hem te selecteren en op de knop Kopieer gebruiker te klikken.

Projecten

Per gebruiker kan bekeken worden aan welke projecten hij is toegevoegd. U bekijkt dit door een gebruiker te selecteren en op de knop Projecten te klikken.

Verstuur welkomstmail

Tijdens het aanmaken van een nieuwe gebruiker kunt u ervoor kiezen om wel/niet direct een welkomstmail te versturen naar de gebruiker. Als u ervoor hebt gekozen dit niet te doen, dan kunt u dit later alsnog doen door de gebruiker te selecteren en op Verstuur welkomstmail te klikken. Het kan ook zijn dat er wel direct een welkomstmail verstuurd is, maar dat deze mail naar een foutief e-mailadres is gegaan. Met deze knop kan, na correctie van het adres, de mail alsnog verstuurd worden.

Exporteren

Door op de knop Naar Excel exporteren te klikken kan er een export gemaakt worden van het overzicht van gebruikers.