Gebruikers

Inhoud

Gebruikers beheren

Gebruikers

Iedereen die gebruik maakt van Gappless is een gebruiker. Alle gebruikers binnen uw Gappless omgeving worden op bedrijfsniveau beheerd.

Toevoegen

Het toevoegen van gebruikers werkt op de standaardmanier voor toevoegingen. U kunt aan een gebruiker een bedrijfsrol toevoegen indien dit van toepassing is. Met het toekennen van een rol verschaft u de gebruiker de rechten om toegang te krijgen tot bedrijfs- en/of projectniveau.

(De)activeren

Een actieve gebruiker kan gedeactiveerd worden wanneer u hem, om wat voor reden dan ook, tijdelijk de toegang tot uw Gappless omgeving wilt ontzeggen. De inactieve gebruiker kan weer geactiveerd worden op het moment dat u de ontzegging wilt opheffen.

U (de)activeert een gebruiker door hem te selecteren en op de knop Deactiveer / Activeer te klikken.

Kopiëren

Wanneer u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, kunt u ervoor kiezen om een bestaande gebruiker te kopiëren. Hierbij is het voordeel dat veel gegevens al ingevuld staan, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsrollen.

U kopieert een gebruiker door hem te selecteren en op de knop Kopieer gebruiker te klikken.

Projecten bekijken

Per gebruiker kan bekeken worden aan welke projecten hij is toegevoegd. U bekijkt dit door een gebruiker te selecteren en op de knop Projecten te klikken.