Locaties

Inhoud

Wat is een locatie?

Een locatie is een fysieke plek waar werk uitgevoerd wordt en die vastgelegd kan worden in een registratie van dat werk. Locaties worden beheerd op projectniveau in een locatieboom.

Locaties worden in Gappless aan werkpakketten toegevoegd.

Wat is een locatietype?

Een rijweglocatie heeft andere kenmerken dan bijvoorbeeld een spoorweglocatie en een adres verschilt qua kenmerken weer van een gebouw of pand. Om een locatie zo goed mogelijk vast te kunnen leggen in een registratie bevat Gappless acht verschillende locatietypes of locatiesoorten. Elk type heeft zijn eigen specifieke invoervelden waarmee een locatie gedefinieerd wordt. De verschillende types zijn:

  1. Adres
  2. GPS
  3. Rijweg
  4. Gemeentelijke weg
  5. Gebouw/pand
  6. Spoorweg
  7. Perceel/terrein
  8. Waterweg

Hoe de invoervelden van de locatietypes van elkaar verschillen kunt u lezen in dit artikel. De locatietypes kunnen zowel op bedrijfsniveau als op projectniveau beheerd worden. Klik op de links voor meer informatie.