Projectorganisatie

Inhoud

Projectorganisatie

In Projectorganisatie beheert u de leden van een project.

Toevoegen

Door op Toevoegen te klikken voegt u personen toe aan een project. U kunt hier alleen personen toevoegen die eerder als gebruikers van Gappless aangemaakt zijn op bedrijfsniveau binnen uw klantomgeving. U kunt hier dus geen nieuwe gebruikers aanmaken.

Voor meer informatie over hoe u projectleden toevoegt gaat u naar het artikel Aan de slag > Project inrichten > Projectleden toevoegen.

Rollen bewerken

Aan ieder projectlid dienen een of meerdere projectrollen toegewezen te worden. Deze rollen bevatten rechten en bepalen waar een projectlid wel en niet toe gemachtigd is in een project. Door een projectlid te selecteren en op Rollen bewerken te klikken kunt u projectrollen toekennen of verwijderen. Standaard is de rol Projectlid geselecteerd.

(De)activeren

Als het niet langer nodig is dat een persoon lid is van een project, dan kunt u hem deactiveren. Hij heeft dan geen toegang meer tot het project. Selecteer de persoon en klik op Deactiveer. Het statusbolletje is nu rood geworden. U kunt de persoon weer toegang geven tot het project door hem te selecteren en op Activeer te klikken. Het statusbolletje is nu weer groen.

Werkpakketten beheren

Door een projectlid te selecteren en op Werkpakketten beheren te klikken kunt u het volgende doen:

Exporteren

Klik op Naar Excel exporteren om het overzicht van projectleden te exporteren naar een Excel-bestand.