Aan de slag

Inhoud

Algemeen

Aan de slag is een serie artikelen die u op weg zullen helpen met het inrichten en het in gebruik nemen van uw Gappless omgeving. De artikelen geven op een praktische manier weer hoe u de verschillende onderdelen van het Gappless webportaal kunt voorzien van inhoud. In de meeste artikelen staan links naar verwante artikelen die een toelichting geven op of een uitgebreidere beschrijving bevatten van het betreffende onderdeel. De artikelen in Aan de slag zijn opgebouwd volgens onderstaand schema. Dit schema laat zien waar u het beste kunt beginnen en wat de volgende stappen zijn.

1. Bedrijfsniveau inrichten
1.1
Gebruikers aanmaken
1.2
Bedrijfsconfiguratie instellen
1.3
Bedrijfsactiviteiten aanmaken
1.4
Touchforms aanmaken

2. Project aanmaken
2.1
Projectleden toevoegen
2.2
Projectactiviteiten aanmaken
2.3
Touchforms aanmaken
2.4
Projectconfiguratie instellen

3. Project inrichten
3.1
Objecten aanmaken
3.2
Locaties aanmaken
3.3
Werkpakketten aanmaken

4. Uitvoeren
4.1
Registraties inplannen
4.2
Registraties controleren
4.3
Registraties exporteren