Registraties exporteren

Inhoud

Registraties exporteren

Op verschillende locaties in een project kunnen registraties geëxporteerd worden. Deze kunnen naar PDF, Word en Excel geëxporteerd worden. In dit artikel kunt u lezen waar u exports kunt maken en wat de opties zijn. In alle gevallen zullen de registraties in de achtergrond geëxporteerd worden. De exports vindt u terug in het zijmenu van een project onder Geëxporteerde bestanden.

Inbox, Geaccepteerde en Afgekeurde registraties

De grids in deze drie schermen geven bij elkaar het totaal van ontvangen registraties weer van een project. Het hangt echter van de status van een registratie af in welk scherm de registratie getoond wordt. In Inbox registraties worden alle registraties getoond die ingediend zijn door de app-gebruiker(s) en nog gecontroleerd dienen te worden. In Geaccepteerde registraties vindt u alle registraties die goedgekeurd en geaccepteerd zijn. In Afgekeurde registraties ziet u de registraties die teruggestuurd zijn naar de app-gebruiker(s). Een export maken vanuit een van deze grids doet u als volgt:

 1. Open een project.
 2. Klik in het zijmenu op Uitvoering en vervolgens op Inbox registraties, Geaccepteerde registraties of Afgekeurde registraties.
 3. Selecteer de registratie(s) die u wilt exporteren en klik op Exporteer selectie.
 4. Selecteer in het nieuwe venster een bestandsformaat en welke registraties u wilt exporteren.
 5. Pas indien gewenst de omschrijving van de export aan.
 6. Klik op Exporteer.

Werkpakket

Vanuit een werkpakket kunt u in één keer alle registraties exporteren die gemaakt zijn van de uitgevoerde werkpakketactiviteiten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Open een project.
 2. Klik in het zijmenu op Voorbereiding en vervolgens op Werkpakketten.
 3. Selecteer het werkpakket waarvan u de registraties wilt exporteren.
 4. Klik in de tab Algemeen op Exporteer.
 5. Er verschijnt een nieuw venster.
 6. Kies bij Werkpakket of u de gegevens van het werkpakket wel of niet wilt exporteren.
 7. Selecteer bij Registraties het bestandsformaat.
 8. Kies of de Afbeeldingen van de registraties ook in een aparte map gezet dienen te worden.
 9. Pas indien gewenst de omschrijving van de export aan.
 10. Klik op Exporteer.

Voor meer informatie over het exporteren vanuit een werkpakket gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Werkpakketten.

Projectactiviteit

Vanuit een projectactiviteit kunt u registraties exporteren die gemaakt zijn van deze activiteit. De lijst met registraties die getoond wordt, is niet beperkt tot de registraties van bijvoorbeeld één werkpakket of de status van een registratie. Exporteren doet u als volgt:

 1. Open een project.
 2. Klik in het zijmenu op Algemeen en vervolgens op Projectactiviteiten.
 3. Selecteer de activiteit waarvan u registraties wilt exporteren.
 4. Klik in het detailoverzicht op de tab Registraties.
 5. Selecteer de registratie(s) die u wilt exporteren en klik op Exporteer selectie.
 6. Selecteer in het nieuwe venster een bestandsformaat en welke registraties u wilt exporteren.
 7. Pas indien gewenst de omschrijving van de export aan.
 8. Klik op Exporteer.

Voor meer informatie over het exporteren vanuit een projectactiviteit gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Projectactiviteiten.

Registratie

U kunt ook exporteren vanuit een registratie die u op een van de bovenstaande locaties opent. Dit gaat als volgt:

 1. Klik in een geopende registratie op .
 2. Selecteer in het nieuwe venster een bestandsformaat en welke registraties u wilt exporteren.
 3. Pas indien gewenst de omschrijving van de export aan.
 4. Klik op Exporteer.

Automatisch exporteren

Registraties kunnen ook automatisch geëxporteerd worden naar een externe omgeving zoals Sharepoint.