Activiteiten inplannen

Inhoud

Activiteiten inplannen

App-gebruikers ontvangen in hun app automatisch de activiteiten van de werkpakketten waar zij aan toegewezen zijn. Door deze activiteiten te selecteren kunnen ze hier registraties op uitvoeren. Hiernaast is er de mogelijkheid om werkpakketactiviteiten in te plannen voor app-gebruikers. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar projectniveau.
 2. Selecteer het project vanwaaruit u activiteiten wilt plannen.
 3. Klik in het menu op Uitvoering en vervolgens op Planning.
 4. Klik in de tab Planning op Nieuw.
 5. Selecteer in het nieuwe venster een werkpakket.
 6. Selecteer een activiteit.
 7. Selecteer bij Uitvoerder de app-gebruiker bij wie u de activiteit wilt inplannen.
 8. Selecteer een datum waarop de activiteit uitgevoerd dient te worden.
 9. Kies een object en/of een locatie waar(op) de activiteit uitgevoerd dient te worden.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Selecteer de activiteit en klik op Inplannen.
 12. De activiteit is nu verstuurd en verhuist naar de tab Ingepland.

De app-gebruiker ontvangt na een synchronisatie van zijn app de geplande activiteit op zijn werkblad, ingedeeld op datum.

Om een activiteit in te kunnen plannen dient er minstens een object of een locatie geselecteerd te zijn.

Voor meer informatie gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Planning.