Frequenties

Inhoud

Frequentiegrootte

U kunt frequenties beheren en gebruiken met behulp van frequentiegroottes. Met deze groottes kunt u aangeven hoe vaak een werkpakketactiviteit uitgevoerd moet worden in een bepaalde periode.

Enkele veelgebruikte frequentiegroottes zijn:

U kunt frequenties beheren op zowel bedrijfsniveau als projectniveau. Frequenties die u aanmaakt op bedrijfsniveau worden standaard overgenomen in een nieuw project op projectniveau.