Projectactiviteiten aanmaken

Inhoud

Projectactiviteiten aanmaken

 1. Zorg dat u over de juiste rol beschikt om projectactiviteiten aan te kunnen maken.
 2. Ga naar projectniveau.
 3. Klik in het menu van een project op Algemeen en vervolgens op Projectactiviteiten.

Activiteitcategorie aanmaken

 1. Klik op Nieuw in de tab Activiteitenboom.
 2. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Code en Omschrijving.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De categorie is nu aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom.

Subcategorie aanmaken

 1. Selecteer de categorie waar u een categorie onder wilt plaatsen.
 2. Klik op op de regel van deze categorie.
 3. Herhaal de stappen van Activiteitcategorie aanmaken.

Projectactiviteit aanmaken

 1. Klik op Nieuw in de tab Activiteitenboom.
 2. Vul Naam in (verplicht) en eventueel Code en Omschrijving.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De activiteit wordt nu getoond in de activiteitenboom als een categorie.
 5. Klik rechts in het detailoverzicht op Wijzig in Activiteitsjabloon.
 6. Klik op Ja.
 7. De activiteit is nu aangemaakt en wordt getoond in de activiteitenboom.

Bedrijfsactiviteit toevoegen

 1. Klik op Bedrijfsactiviteit toevoegen in de tab Activiteitenboom.
 2. Selecteer de bedrijfsactiviteiten die u wilt toevoegen aan het project:
  • U kunt de hele activiteitenboom in één keer selecteren door de bovenste checkbox aan te vinken.
  • Als u een hoofd- of subcategorie aanvinkt, dan worden automatisch alle onderliggende items van de categorie geselecteerd.
  • U kunt uiteraard ook losse activiteiten selecteren door deze apart van elkaar aan te vinken.
 3. Klik op Opslaan.
 4. De bedrijfsactiviteiten zijn toegevoegd en staan nu in de activiteitenboom van het project.
Wilt u een bedrijfsactiviteit toevoegen, maar wordt deze niet getoond?
Controleer dan of de status van de activiteit op Actief staat in de bedrijfsactiviteitenboom.

Bewerken

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie waarvan u gegevens wilt bewerken.
 2. Klik rechts in het detailoverzicht op Bewerken.
 3. Om de bewerking te voltooien klikt u op Opslaan.

Verplaatsen

 1. Plaats in de activiteitenboom de cursor op op de regel van de activiteit of (sub)categorie die u wilt verplaatsen.
 2. Houdt de muisknop ingedrukt, sleep het item naar de gewenste locatie in de boom en laat de muisknop los.
 3. Het item is verplaatst.

Als u een (sub)categorie verplaatst, dan verplaatst u automatisch ook alle onderliggende categorieën en activiteiten.

(Sub)categorie in- en uitklappen

 1. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze uit te klappen.
 2. Klik op op de regel van een (sub)categorie om deze in te klappen.

Is het pijltje zwart? Dan bevinden er zich items in de categorie. Is het pijltje grijs? Dan is de categorie leeg.

Verwijderen

 1. Selecteer de activiteit of (sub)categorie die u wilt verwijderen.
 2. Klik op op de regel van het geselecteerde item.
 3. Klik op Ja.
 4. Het item is verwijderd.
Een (sub)categorie mag geen onderliggende items hebben.
Een activiteit kan verwijderd worden zolang deze de status Concept heeft.

Voor meer informatie over de activiteitenboom op projectniveau gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Projectactiviteiten.