Touchforms aanmaken

Inhoud

Een touchform toevoegen

Een nieuw touchform

 1. Zorg dat u over de juiste rol beschikt om touchforms aan te kunnen maken op projectniveau.
 2. Ga naar projectniveau.
 3. Klik in het menu op Projectactiviteiten.
 4. Selecteer de activiteit in de activiteitenboom waar u een touchform aan wilt toevoegen of maak een nieuwe aan.
 5. Klik rechts in het detailoverzicht op Nieuw.
 6. Klik op Nieuw touchform.
 7. De Touchform Editor wordt nu geopend.
 8. Voer een Titel in.
 9. Klik op Opslaan en sluiten.
 10. Het touchform is opgeslagen en heeft de status Concept.
 11. Ga door naar Een touchform opbouwen om groepen en vragen toe te voegen.

Op basis van een bestaand touchform

 1. Volg de stappen 1 t/m 5 zoals hierboven vermeld.
 2. Klik op Bestaand touchform.
 3. Selecteer het touchform dat u als basis wilt gebruiken.
 4. Kies uit de volgende opties:
  • Klik op Opslaan om de selectie op te slaan en later te bewerken of om het touchform direct te publiceren zonder wijzigingen aan te brengen.
  • Klik op Opslaan en openen om de selectie op te slaan en direct te openen in de Touchform Editor waar u het touchform kunt bewerken.

Voor meer informatie over bovenstaande opties gaat u naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Touchforms.

Een touchform opbouwen

Groepen aanmaken

 1. Selecteer een touchform dat u wilt bewerken.
 2. Klik op Openen.
 3. De Touchform Editor wordt geopend.
 4. Klik op Nieuwe groep.
 5. Voer een Titel in voor de groep en klik op Opslaan en sluiten.
 6. De Groep is aangemaakt. (Herhaal stappen 4 + 5 om meerdere groepen aan te maken.)

Om de titel van een groep te bewerken, klikt u op de regel van de groep.

Vragen aanmaken

Voorbeeld: U wilt een enkele vraag toevoegen aan de 1e groep waarmee de buitentemperatuur ten tijde van de uitvoering van de activiteit vastgelegd wordt.

 1. Klik op de Titel van de groep en vervolgens op Nieuwe vraag of klik op op de regel van de groep.
 2. Voer de vraag in bij Titel. Bijvoorbeeld Wat is de buitentemperatuur?
 3. Selecteer een Antwoordtype:
  • U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de optie Nummer. Als een app-gebruiker op deze vraag tikt, dan verschijnt er een numpad waarop hij het antwoord kan intikken.
  • U kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld Multiple choice enkel antwoord. Hiermee geeft u een app-gebruiker verschillende keuzeantwoorden waarvan hij er slechts één kan kiezen.
 4. In dit geval kiezen we voor Multiple choice enkel antwoord.
 5. Kies of de vraag wel/niet Verplicht is.
 6. Klik bij Opties op Nieuw om een keuzeantwoord aan te maken.
 7. Voer een antwoord in bij Titel. Bijvoorbeeld -10 tot -5 graden.
 8. Voor ieder nieuw keuzeantwoord klikt u op Opslaan & nieuw antwoord.
 9. Als u klaar bent klikt u op Opslaan.
 10. Klik op Opslaan en sluiten.
 11. De Vraag is aangemaakt.

Om een vraag te bewerken, klikt u op de regel van de vraag.

Tools

In de Touchform Editor worden verschillende knoppen weergegeven die u helpen om een touchform snel en eenvoudig op te bouwen en vorm te geven. Dit zijn de volgende:

Een touchform in gebruik nemen

 1. Zorg dat de status van de activiteit op Actief staat.
 2. Selecteer het touchform dat u in gebruik wilt nemen.
 3. Klik op Publiceer.
 4. Kies een Startdatum.
 5. Klik op Opslaan.
 6. De Publicatiestatus van het touchform staat nu op Actief en de Touchformstatus staat nu op Definitief.
 7. De activiteit met het onderliggende touchform kan nu gebruikt worden in het project en toegevoegd worden aan een of meerdere werkpakketten.

Werkpakketten worden gesynchroniseerd met de mobiele app.

Meer informatie

De Touchform Editor beschikt over veel verschillende mogelijkheden om uw touchforms op te bouwen en vorm te geven. Ga naar het artikel Het webportaal > Projectniveau > Mijn projecten > Touchforms om hier meer over te lezen.