Objecten

Inhoud

Objecten

Kies project Kies object Kies activiteit Bevestig uw keuze
Scherm projecten Scherm objecten Scherm activiteiten Bevestiging

In de app kunt u op verschillende manieren een uit te voeren activiteit aan een object koppelen. Eén van de manieren is dat u eerst een activiteit selecteert zoals hier beschreven staat. Deze opent u en vervolgens kiest u een object. U heeft ook de mogelijkheid om het net andersom te doen: U kiest eerst een object en vervolgens kiest u een activiteit die uitgevoerd en geregistreerd moet worden op dit object. Dit laatste doet u via het menu-item Objecten.

Hier worden eerst de projecten getoond waar u als app-gebruiker aan toegevoegd bent (plaatje 1). U maakt een keuze en vervolgens worden de objecten getoond binnen dit project (plaatje 2). In deze lijst zoekt u een object op door te scrollen of door gebruik te maken van het zoekveld. Onderliggende objecten kunt u laten tonen of verbergen door op de pijltjes links te tikken. Standaard worden alle objecten getoond. Wanneer u op het gewenste object tikt, dan ziet u vervolgens een lijst met activiteiten die uitgevoerd kunnen worden op dit object (plaatje 3). In deze lijst kiest u de gewenste activiteit. U moet uw keuze bevestigen (plaatje 4) en daarna wordt de activiteit direct geopend. U ziet dat de activiteit gekoppeld is aan het object en u kunt eventueel direct beginnen met registreren.