Inbox activiteiten

Inhoud

Inbox activiteiten

Alle registraties die door app-gebruikers verstuurd zijn, komen binnen in de Inbox. Deze inbox vindt u in het zijmenu onder Inbox activiteiten. Of een registratie nu op initiatief van een app-gebruiker ingevuld en ingestuurd wordt of voortkomt uit een melding of uit planning maakt niet uit. Inbox activiteiten is als het ware de grote verzamelbak van uitgevoerde registraties in een project.

Inbox activiteiten bestaat uit een aantal tabbladen. In alle tabbladen kunt u uitgebreid zoeken, filteren en sorteren. Daarnaast kunt u exports maken in PDF, Word en Excel. Verder kunt u de lijst met registraties exporteren naar Excel door op Naar Excel exporteren te klikken. Door een registratie te selecteren en op Audit trail te klikken, ziet u een overzicht van wie welke actie heeft uitgevoerd met betrekking tot de registratie. De tabbladen worden hieronder toegelicht.

Inbox

Inbox registraties

Inbox geeft u het overzicht van alle registraties die door de app-gebruikers zijn verstuurd. Door ze te openen kunt u ze inzien en controleren. De sortering is standaard op datum en tijd van nieuw naar oud.

Een registratie kan verwijderd worden. Dit doet u door een registratie te selecteren en op Verwijderen te klikken. Een verwijderde registratie wordt verplaatst naar het tabblad Verwijderd uit inbox.

In behandeling

Registraties in behandeling

Een ingestuurde registratie kan een bepaalde opvolging nodig hebben, waardoor hij nog niet direct geaccepteerd kan worden. Een dergelijke registratie kan in behandeling worden genomen. De registratie wordt verplaatst van het tabblad Inbox naar het tabblad In behandeling.

2e controle

Registraties in 2e controle

Een ingestuurde registratie kan een 2e controle vergen van een persoon naast de persoon die de 1e controle heeft uitgevoerd. Wanneer hiervoor gekozen is door de 1e controleur, wordt de registratie verplaatst van het tabblad Inbox naar het tabblad 2e controle.

Verwijderd uit inbox

Verwijderde registraties

Hier worden de registraties getoond die verwijderd zijn uit de inbox.

Registraties controleren

Registraties die ingezonden zijn, wilt u natuurlijk controleren op juistheid en volledigheid ten behoeve van het opleverdossier. Door op een registratie te dubbelklikken of door een registratie te selecteren en te klikken op Openen kunt u de inhoud bekijken en eventueel bewerken. In een geopende registratie worden knoppen getoond die u de volgende mogelijkheden geven (dit is niet van toepassing op registraties in het tabblad Verwijderd uit inbox):

Icoon Omschrijving
Terugkeren naar het overzicht met ingezonden registraties.
Registratie bewerken. U heeft de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de inhoud. Let op! Vergeet niet om de registratie weer te vergrendelen als u klaar bent met bewerken, anders kunt u de registratie bijvoorbeeld niet goed- of afkeuren.
Registratie afkeuren. De registratie wordt verplaatst naar Afgekeurde activiteiten en verschijnt na de eerstvolgende synchronisatie op het werkblad van de app-gebruiker.
Registratie in behandeling nemen. De registratie wordt verplaatst naar het tabblad In behandeling.
Extra controle aanvragen voor de registratie door een 2e controleur. De registratie wordt verplaatst naar het tabblad 2e controle.
Registratie goedkeuren. De registratie wordt verplaatst naar Geaccepteerde activiteiten. Let op! De controleur van een registratie mag niet dezelfde gebruiker zijn als degene die de registratie heeft ingestuurd.
Registratie goedkeuren én de volgende registratie openen. De registratie wordt verplaatst naar Geaccepteerde activiteiten. Let op! De controleur van een registratie mag niet dezelfde gebruiker zijn als degene die de registratie heeft ingestuurd.
Registratie opvolgen met een melding. Hiervoor dient u te beschikken over de module Meldingen.
Exporteer registratie(s).

Een registratie afkeuren

Registraties die foutieve of onvolledige gegevens bevatten of een bepaalde opvolging nodig hebben kunnen afgekeurd worden (zie bovenstaande tabel). Een registratie die afgekeurd wordt, wordt teruggestuurd naar een app-gebruiker. U kunt kiezen of een registratie teruggestuurd moet worden naar de app-gebruiker die deze als laatste heeft ingestuurd of naar een andere app-gebruiker. Hierbij moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: